Av. Elif Süeda Özdemir

Av. Elif Süeda Özdemir

YÜKSEK SEÇİM KURUMU HAKKINDA

Son zamanlarda çok konuşulan kurumların başında geliyor Yüksek Seçim Kurumu. Peki YSK'yı  bu denli önemli yapan nedir?YSK nın görev ve yetkileri kanunda şöyle tanımlanmıştır :

1. a)Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak veya yaptırmak, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları incelemek ve kesin olarak karara bağlamak,

.

.

.

ç) Seçmen kütüğünün oluşturulması, güncellenmesi, yönetilmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek,....

Yani YSK ülkede yapılmış olan bir seçimin gerek hazırlık aşamasından gerekse sonuçların tamamıyla açıklanana kadar geçen sürede, olabilecek tüm manipülasyonları, hileleri ve güvenilirliği zedeleyecek her türlü eylemi önlemeli, mümkün olmadıysa öğrenildiği andan itibaren gerekeni yapmalı ve güvenli seçim ortamını tekrar sağlamalıdır.

Hukukun üstünlüğünü kabul etmiş ve vesayet yönetimi ile değil halk tarafından seçilmiş yöneticiler ile yönetilen ülkelerde şüphesiz en önemli mekanizma seçim mekanizmasıdır. Ve bu mekanizmayı dizayn eden kurum şüphesiz güvenilirliği asla sorgulanmayan, lekesiz ve tarafsız bir kurum olmak zorundadır. Oysa maalesef ülkemizde YSK 'ya olan güven dibe vurmuş ve tarafsızlık tartışmaları da hat safhaya ulaşmıştır.

Daha önceleri mühürsüz oyların sayılmasına seçim sonuçları hesaplanırken karar vermek gibi bir skandala imza atan YSK yakın zamanda Binali Bey'in kanunlarda konulan şartı çiğneyerek kendi görevinden istifa etmeksizin açıkladığı adaylığını kabul etmiş ve son olarak da hayalet seçmen iddialarına mahal vererek kurumsal güvenilirliğini bitirmiştir. Bu durumda biz vatandaşların seçimlere olan güveni de sarsılmış şaibe iddiaları kuvvetlenmiştir. Bir ülkenin vatandaşları güvensizlik iddiaları bulaşmış  bir seçim ortamında seçilmiş hükümetleri nasıl benimseyebilir? Nasıl meşru kılınabilir?

Kanunla kurulan ve devletin bekasını etkileyen bu denli önemli bir kurumun şaibe atlında kalması bugün demokrasi, hukuk, adalet, siyaset, liyakat, tarafsızlık  vs her türlü maddi manevi olgu açısında içler acısı bir tablo çizmektedir. Seçilen hükümetlerin hiç bir şüpheye yer vermeksizin yönetime geçmesi muhalif veya yanlı her vatandaşın isteği ve hayalidir. Dileriz ki bu seçimde YSK kanunun ona yüklemiş olduğu sorumluluklara tam liyakat ederek şaibesiz bir seçim geçirmemizi sağlar.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz