Bülent ÖZATAY

Bülent ÖZATAY

YENİ TTK DÜZENLEMELERİNDE ŞİRKET KURULUŞ HÜKÜMLERİ

Anonim Şirket ve Limited Şirketlerin kuruluşlarında 6102 sayılı Kanunda yer alan hükümler, 01.07.2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

 

Ancak 01.07.2012 tarihinde kuruluş halinde bulunan anonim şirket ve limited şirketlerde;

 • esas sözleşme veya şirket sözleşmesi yapılmış,
 • kurucuların imzaları noter tarafından onaylanmış ve
 • noter onayından itibaren bir ay içinde şirketin tescili için ticaret siciline başvurulmuşsa,

şirket kuruluş işlemleri 6762 sayılı TTK hükümlerine göre tamamlanmıştır. (6103 s. Kanun md 21)

 

Dolayısı ile, kurucu imzaları 01.07.2012 tarihinden önce onaylansa bile, tescil işlemlerine 01.08.2012 tarihinden önce başvurulmuş şirket kuruluşlarında 6102 sayılı Kanun hükümleri geçerli olmuştur.

 

 

Şirketlerin Tanımı (md 329) (md 573)

-   Anonim Şirket,

 • sermayesi belli paylara bölünmüş,
 • borçlarından dolayı sadece şirket malvarlığıyla sorumlu bulunan,
 • pay sahiplerinin, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye paylarını şirkete ödemekle yükümlü oldukları

şirkettir.

 

 

-   Limited Şirket,

 • esas sermayesi belirli paylara bölünmüş,
 • borçlarından dolayı ortaklarının sorumlu olmadığı,
 • ortakların

-   sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ve

-   sözleşmede öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü oldukları

şirkettir.

 

Şirketlerin Faaliyet Konuları (md 331) (md 573/3)

 

A.Ş. ve L.Ş.’ler;

 • kanunen yasak olmayan
 • her türlü ekonomik amaç ve konu için

kurulabilir.

 

Şirket Kuruluşunda İzin (md 333)

 

-   Faaliyet alanları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir tebliğle açıklanacak A.Ş.’ler, aynı Bakanlığın izni ile kurulacaktır.

-   Bunların dışındaki A.Ş. ve L.Ş.’lerin kuruluşunda herhangi bir merciden izin almaya gerek bulunmamaktadır.

 

Şirket Kuruluşu (md 335) (md 585)

 

Şirket;

 • kurucuların sözleşmeyi imzalamaları ve sözleşmedeki imzaların noterce onaylanması
 • böylece kurucuların şirket kurma iradelerini açıklanmaları ile

kurulur.

 

Bunun için;

 • sözleşme kanuna uygun olarak düzenlenmiş olmalı,

A.Ş. ve L.Ş.’lerde kurucular sermayenin tamamını ödemeyi şartsız taahhüt etmelidir. (6335 ile değişik md 585)

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz