Bülent ÖZATAY

Bülent ÖZATAY

Yatırım Teşvik Belgelerinde Avantajlı Teşvik Unsurları Uygulaması 2016 Yılı Sonu

 

Hatırlanacağı gibi 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımlarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararında, 31.12.2013 tarihine kadar başlatılan yatırımlar için;

  • yatırıma katkı oranları,
  • vergi indirim oranları,
  • sigorta primi işveren hissesi destek süreleri ve
  • sigorta primi işveren hissesi destek üst sınırları

aşağıda gösterildiği gibi daha avantajlı olarak belirlenmiş, böylece yatırımların bir an önce başlatılıp ekonomiye kazandırılması amaçlanmıştır.

 

Yatırıma Katkı Oranları

 

        Bölgesel Teşvikler

      Büyük Ölçekliler

Bölgeler

2013 Yılındaki

Sonraki

2013 Yılındaki

Sonraki

 

Yatırımlarda (%)

Yıllarda (%)

Yatırımlarda (%)

Yıllarda (%)

1

10

15

20

25

2

15

20

25

30

3

20

25

30

35

4

25

30

35

40

5

30

40

40

50

6

35

50

45

60

 

Kurumlar veya Gelir Vergisi İndirim Oranları

 

        Bölgesel Teşvikler

      Büyük Ölçekliler

Bölgeler

2013 Yılındaki

Sonraki

2013 Yılındaki

Sonraki

 

Yatırımlarda (%)

Yıllarda (%)

Yatırımlarda (%)

Yıllarda (%)

1

30

50

30

50

2

40

55

40

55

3

50

60

50

60

4

60

70

60

70

5

70

80

70

80

6

90

90

90

90

(Stratejik yatırımlarda tüm bölgelerde uygulanacak yatırıma katkı oranı % 50, vergi indirimi oranı % 90’dır.)
[Yukarıda geçen “yatırıma başlama” dan maksat, sabit yatırım harcamasının en az %10’unun gerçekleştirilmesidir. (2012/3305 s. BKK md 24/1)]

 

Sigorta Primi İşveren Hissesi Destek Süreleri ve Üst Sınırları

 

 

 

Prim Desteğinin Sabit

 

 

                Süreler

 

Yatırım Tutarına Oranı

 

Bölgeler

2013 Yılındaki

Sonraki

2013 Yılındaki

Sonraki

 

Yatırımlarda (%)

Yıllarda (%)

Yatırımlarda (%)

Yıllarda (%)

1

-

2

3

10

2

-

3

5

15

3

3

5

8

20

4

5

6

10

25

5

6

7

11

35

6

7

10

15

50

(Stratejik yatırımlarda prim desteği 6 ncı bölgede 10 yıl, diğer bölgelerde 7 yıldır. Destek tutarı ise sabit yatırım tutarının % 15’ini geçemez.)

 

2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile avantajlı teşvik unsurlarının uygulanmasındaki 31.12.2013 tarih sınırı,

  • 2014/6058 sayılı B.K.K. ile 31.12.2014 olarak,
  • 2015/7496 sayılı B.K.K. ile 31.12.2015 olarak

değiştirilmiş ve uzatılmıştır.

Böylece, 31.12.2013 tarihine kadar başlayan yatırımlar için teşvik unsurlarında avantajlı oran, süre ve sınır uygulamasında süreler uzatılmış ve 31.12.2015 tarihine kadar başlayan yatırımlar için de uygulanmıştır.

 

Avantajlı Teşvik Unsurları Uygulaması 31.12.2016 Tarihine Kadar Başlatılan Yatırımlara Uygulanacaktır

Bu kez, 8 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 29.02.2016 tarih ve 2016/8715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, teşvik unsurlarının avantajlı oran, süre ve sınırların 31.12.2016 tarihine kadar başlatılan yatırımlara da uygulanması kararlaştırılmıştır.

2016/8715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2016 yılı içinde başlatılan yatırımlarda; teşvik unsurlarının oran, süre ve sınırları aşağıda gösterildiği şekilde uygulanacaktır.

 

Yatırıma Katkı

Vergi İndirim

Sigorta Primi

 

Oranları

 

Oranları

 

İşveren Hissesi

Bölgeler

 

Büyük

 

Büyük

 

Büyük

 

Bölgesel

Ölçekli

Bölgesel

Ölçekli

Bölgesel

Ölçekli

1

15

25

50

50

10

2

2

20

30

55

55

15

3

3

25

35

60

60

20

5

4

30

40

70

70

25

6

5

40

50

80

80

35

7

6

50

60

90

90

50

10

 

İndirimli Vergi Oranının Yatırımcının Diğer Kazançlarına da Uygulanması

2015/7496 sayılı BKK gereğince, 01.01.2015 ile 31.12.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için indirimli gelir veya kurumlar vergisi, hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmayacak şekilde ve toplam yatırıma katkı tutarının;

  • bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlarda 1 inci bölgede % 50’sini, 2 nci bölgede % 55’ini,  3 ncü bölgede  % 60’ını,  4 üncü bölgede  % 65’ini,  5 inci bölgede % 75’ini ve 6 ncı bölgede% 80’ini,
  • stratejik yatırımlarda ise 6 ncı bölgede % 80’ini, diğer bölgelerde % 75’ini

geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarına da uygulanabilecektir. (2015/7496 s. BKK geç. md. 5)

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz