Av. Elif Süeda Özdemir

Av. Elif Süeda Özdemir

Yargıtay kararları

Son zamanlarda Yargıtay’ın vermiş olduğu bir takım kararları siz değerli okurlarımıza sunmak istiyorum :

Maalesef , Yargıtay, milyonlarca doğalgaz abonesi yakından ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, doğal gaz abonelerinden, dağıtım şirketlerince alınan bağlantı (706 TL) ve güvence bedeli (357 TL) alınmasını uygun buldu. Bu kararla tüketiciler bedel ödemeye devam edecek.

***

AYM ‘ min vermiş olduğu bir kararda ise, zabıtaya yakalanan ve üzerinden çıkan 26 çeyrek altın, 12 Cumhuriyet altını, bir bilezik ve bin 633 liranın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen dilenci, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunarak mülkiyet hakkının ihlal edildiğini öne sürdü. Yüksek Mahkeme, başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. Ve söz konusu dilencide yakalanan para ve altının mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verdi.

***

Yargıtay, müşterek çocuklara ödenen iştirak nafakası ile ilgili verdiği bir kararında ise çocukların velayeti kendisinde olmayan eşin, velayeti alan eşe ödeyeceği iştirak nafakası yerine çocukların okul taksitini ödemesinin kabul edilmeyeceğine hükmetti. Yargıtayın bu konu ile ilgili açıklamaları : “Boşanma ilamında hüküm altına alınan iştirak nafakalarının alacaklısı velayet hakkı kendisine verilen eş olup, nafaka alacağı sadece eğitim giderlerinden ibaret değildir. Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır Buna göre, ilke olarak, nafaka borçlusu tarafından ortak çocukların, okul ve eğitim giderlerine ilişkin olarak yapılan ödemelerin, nafaka alacaklısına nafakaya mahsuben ödediğine dair açıklama bulunmadan nafakaya mahsuben yapıldığı kabul edilemez.”

***

Yargıtay, işçinin hasta olmamasına rağmen sürekli rapor almasını da işten çıkarma için geçerli neden saydı. Söz konusu kararda : “Davacının haklı neden niteliğinde olmayan ancak sık sık rapor alma şeklindeki davranışının iş akışını bozacağı açık olup, işverenin buna katlanması beklenemez. Davacının iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayanmadığı, ancak sık sık rahatsızlanarak rapor alan davacının davranışının fesih için geçerli sebep oluşturduğu kabul edilmelidir.” açıklamalarında bulundu.

***

Yargıtay eşlerden birinin diğerine “it herif “ demesini boşanma için geçerli neden saydı.  Söz konusu kararda :” Yapılan yargılama ve toplanan delillerden kadının da eşine, it - köpek şeklinde hakaret ettiği eşinin oğluna senin oğlun erkek mi diyerek aşağıladığı anlaşılmaktadır. O hâlde taraflar arasındaki ortak hayatı temelden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı - karşı davacı R.A. dava açmakta haklıdır. “ beyanında bulundu.

***

Mahkemeden kanser hastalarını sevindiren karar : Mahkeme, kanser hastalarının kullandığı bazı ilaçların bedelini karşılamayan SGK’ye dair 'İlaç bedelini ödemeli' diyerek emsal bir karar verdi.

Ankara 3. İş Mahkemesi, ilaç masrafları SGK tarafından karşılanmayan kanser hastası G.A.’nın, masraflarının karşılanmasına hükmetti. Kanser hastası G.A., Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yer almadığı gerekçesiyle ilaç masraflarını karşılamayan Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 15 Eylül 2015’te, ilaç bedellerinin ödenmesi için dava açtı. 3 yıl süren davada Ankara 3. İş Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar vererek, SGK’nin ilaç masraflarını karşılamasına hükmetti.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz