Mehmet Kalkınoğlu

Mehmet Kalkınoğlu

Vergi kanununda yapılan değişiklikler -7

12.6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER 

12.1. Şirketlerin ayıracakları karşılıklar kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilecektir

Kanunun 108. maddesi ile 6361 sayılı Kanunda yapılan düzenleme uyarınca, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin 6361 sayılı Kanunun 16. maddesi kapsamında ayıracakları özel karşılıkların tamamının, ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edileceğine dair düzenlemeye yer verilmiştir.

Düzenlemenin 1/1/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.

13.213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN BAZI DÜZENLEMELER

13.1. MERNİS adresi “Bilinen adresler” arasına dahil edilmektedir

Kanunun 19. maddesi ile, VUK’nun “Bilinen adresler” başlıklı 101. maddesi yeniden düzenlenmektedir. Düzenleme ile MERNİS kayıtlarında yer alan adres bilgisi de madde kapsamındaki “Bilinen adresler” arasına dahil edilmekte ve mükellefin iş yeri adresinde bulunmaması halinde tebliğ adresi olarak mükellefin ilgili makamlara bildirdiği en son adresin esas alınacağı düzenlenmekte, mükellefe ulaşılamaması halinde tebliğin, gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde (MERNİS) bulunan yerleşim yeri adresinde yapılacağı düzenlenmektedir.

13.2. Elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak amacıyla Bakanlığı verilecek yetkiler

Kanunun 22. maddesi ile VUK’nun mükerrer 257. maddesine eklenen 7 no.lu bent ile, kayıt dışılıkla mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında elektronik ticaretin kavranmasına yönelik olarak gerekli düzenlemeleri yapma hususunda Maliye Bakanlığı’na yetki verilmektedir.

SON

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz