Mehmet Kalkınoğlu

Mehmet Kalkınoğlu

Vergi kanununda yapılan değişiklikler -4

6.488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN BAZI DÜZENLEMELER

Kanunun 32. maddesi ile Bakanlar Kurulu’na damga vergisi oran ve tutarlarını belirleme hususunda verilen yetki yeniden düzenlenmektedir.

Düzenleme Kanunun yayın tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Kanunun 33. maddesi ile “Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurtdışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar ile bunların teminatı ve geri ödenmesine ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar” damga vergisinden istisna tutulmaktadır.

Düzenleme Kanunun yayın tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

7.492 SAYILI HARÇLAR KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

Kanunun 34. maddesi ile “Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurtdışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin işlemler ile bunların teminatı ve geri ödenmesine ilişkin işlemler” yargı harçları hariç, Harçlar Kanununda yazılı harçlardan istisna tutulmaktadır.

Düzenleme Kanunun yayın tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. 

Kanunun 35. maddesi ile (8) sayılı Tarifenin "XII- Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları:" başlıklı bölümü yürürlükten kaldırılmaktadır.

Düzenleme Kanunun yayın tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

8.1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

8.1. Yüksek emlak vergisi artışlarını önlemek amacıyla yasal düzenleme yapılmaktadır

Kanunun 41. maddesi ile Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 23. maddeye göre, takdir komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin %50'sinden fazlasını aşması durumunda, 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin %50 fazlasının esas alınacağı; takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında 29. madde kapsamında bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin bu şekilde belirlenen değerler üzerinden hesaplanacağı hüküm altına alınmaktadır.

Düzenleme Kanunun yayın tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

(DEVAMI PAZARTESİ)

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz