Mehmet Kalkınoğlu

Mehmet Kalkınoğlu

Vergi kanununda yapılan değişiklikler-3

Tasarıda Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili yapılan düzenlemenin kamuoyunda tepki ile karşılanması dolayısıyla Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili yeni bir düzenleme yapılması beklendiğini öncelikle belirtmek isteriz.

Tasarıda mevcut olan düzenleme aşağıdaki gibidir.

5.1. Kanuna “Taşıt değeri” kavramı eklenmektedir

Kanunun 25. maddesi ile MTV Kanunu’na “Taşıt Değeri” kavramı eklenmiş ve söz konusu kavram “Taşıtların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eden değeri ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

5.1. Taşıt değeri üzerinden vergileme öngören tarife değişikliği yapılmakta ve MTV tutarlarında ciddi bir artış öngörülmektedir

Kanunun 26. maddesiyle, otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulü değiştirilerek mevcut vergilendirme ölçütlerine taşıt değeri de eklenmektedir. Mevcut (I) sayılı tarifenin, (1) sayılı tarifenin "1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri" başlıklı bölümü aşağıdaki gibi değiştirilmektedir.

 

Motor Silindir Hacmi (cm3)

Taşıt Değeri (TL)

Satır Numarası

Taşıtların Yaşlan ile ödenecek Yıllık

Vergi Tutan (TL)

1-3

yaş

4-6

yaş

7-11

yaş

12-15 yaş

16 ve e yukarı yaş

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm1 ve aşağısı

40.000'i aşmayanlar

1

904

630

353

267

95

40.000'i aşıp 70.000'i aşmayanlar

2

994

693

388

294

104

70.000'i aşanlar

3

1.085

756

423

320

114

1301 - 1600 cm3 e kadar

40.000'i aşmayanlar

4

1.449

1.086

630

445

171

40.000'i aşıp 70.000'i aşmayanlar

5

1.593

1.195

693

489

187

70.000'i aşanlar

6

1.738

1.303

756

534

204

1601 - 1800 cm3 e kadar

100.000'i aşmayanlar

7

2.814

2.199

1.295

790

306

100.000'i aşanlar

8

3.069

2.399

1.413

862

334

1801 -2000 cm3 e kadar

100.000'i aşmayanlar

9

4.432

3.414

2.007

1.195

471

100.000'i aşanlar

10

4.835

3.725

2.189

1.304

514

2001 - 2500 cm' e kadar

125.000'i aşmayanlar

11

6.648

4.826

3.015

1.802

713

 

125.000'î aşanlar

12

7.253

5.265

3.289

1.966

778

2501 - 3000 cm3 e kadar

250.000'i aşmayanlar

13

9.269

8.063

5.037

2.710

995

250.000'i aşanlar

14

10.112

8.796

5.495

2.957

1.085

3001 - 3500 cm' e kadar

250.000'i aşmayanlar

15

14.116

12.700

7.651

3.819

1.401

250.000'i aşanlar

16

15.399

13.855

8.346

4.166

1.529

3501 - 4000 cm3 e kadar

400.000'i aşmayanlar

17

22.193

19.164

11.287

5.037

2.007

400.000'i aşanlar

18

24.210

20.906

12.313

5.495

2.189

4001 cm3 ve yukarısı

475.000'i aşmayanlar

19

36.322

27.238

16.132

7.250

2.814

475.000'i aşanlar

20

39.624

29.714

17.598

7.909

3.069

Düzenlemenin 1/1/2018’den itibaren yürürlüğe girmesi öngörülmektedir. 

5.2. 31.12.2017 ve öncesinde tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri için uygulanacak MTV tarifesi

Kanunun 29. maddesi ile MTV Kanunu’na eklenen geçici 8. madde kapsamında, MTV Kanuna (I/A) sayılı tarife eklenmekte, 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri için aşağıdaki (I/A) sayılı tarifenin uygulanacağı hüküm altına alınmaktadır.

(I/A) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm3)

Taşıtların Yaşlan ile ödenecek Yıllık Vergi Tutan

(TL)

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve

yukarı yaş

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm3 ve aşağısı

904

630

353

267

95

1301-1600 cm3 e kadar

1.449

1.086

630

445

171

1601-1800 cm3 e kadar

2.558

1.999

1.177

718

279

1801-2000 cm3 e kadar

4.029

3.104

1.824

1.086

428

 

2001-2500 cm3 e kadar

6.044

4.388

2.741

1.638

648

 

2501-3000 cm3 e kadar

8.427

7.330

4.579

2.464

904

 

3001-3500 cm3 e kadar

12.832

11.546

6.955

3.472

1.274

 

3501-4000 cm3 e kadar

20.175

17.422

10.261

4.579

1.824

 

4001 cm' ve yukarısı

33.020

24.762

14.665

6.591

2.558

 

Düzenlemenin 1/1/2018’den itibaren yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz