Avukat Gülsen Tutoğlu

Avukat Gülsen Tutoğlu

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU NEDİR?

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imal edilip satılması kanunlar içerisinde uyuşturucu madde ticareti suçunun işlenmesine konu olmaktadır. Söz konusu bu maddelerin ticaret amacıyla satın alınması, satışa arz edilmesi ve başkalarına temin edilmesi suç oluşturmaktadır. Uyuşturucu madde ticareti suçu kanunda uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imali, ithali, ihracı, ülke içinde satılması, satışa arz edilmesi, başkalarına verilmesi (temin etme), sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması veya ticaret amacıyla satın alınması, kabul edilmesi ile işlenen seçimlik hareketli bir suç olarak tanımlanmıştır. Uyuşturucu maddelere örnek olarak metamfetamin ya da amfetamin , esrar, kokain, ateş buz , eroin ve bonzai gösterilebilmektedir.

Uyuşturucu madde kullanmak ile uyuşturucu madde satıcılığını yapmak aynı anlama gelmemektedir. Bu hususta kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ile uyuşturucu madde ticareti yapma arasındaki kıstas yakalanan uyuşturucu maddenin miktarıdır. Kişinin kişisel kullanım miktarını aşacak miktarda uyuşturucu maddeyi üzerinde bulundurması uyuşturucu madde ticareti yapıyor olabileceği hususunda ceza davasında şüphe teşkil etmektedir. Bu hususta uyuşturucu maddenin çok sayıda ve küçük paketler halinde bulunması,her paket içerisine aynı miktarda uyuşturucu madde konulmuş olması, uyuşturucu maddenin ele geçirildiği yer veya yakınında hassas terazi ve paketlemede kullanılan ambalaj malzemelerinin yakalanması uyuşturucunun kullanım dışında bir amaçla bulundurulduğu konusunda delil teşkil etmektedir. Ayrıca, bu süreçte  suç şüphesi altında olan kişiye fiziki takip yapılarak kimlerle iletişim kurduğu , ne yaptığı izlenerek diğer faillere ulaşılmaya çalışılabildiği gibi teknik takip denilen iletişiminin denetlenmesi yani telefonunu dinleme suretiyle de delil elde etme yöntemlerine başvurulabilmektedir. Aynı şekilde suç şüphesi altında olan kişiden alınan idrar ve kan numune sonuçlarında da uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığı ortaya çıkmaktadır.

​Süreç açısından tarafınıza yönelik olarak suç işlediğinizi iddia eden kişi veya kişiler Cumhuriyet Savcılığı’na veya polis, jandarma gibi kolluk makamlarına giderek hakkınızda suç duyurusunda bulunabilmektedirler. Daha sonrasında şikayet konusu suç ile ilgili olarak toplanmış lehe ve aleyhe olan deliller doğrultusunda suç işlediği iddia edilen kişi hakkında ceza davası açılıp açılmamasını Cumhuriyet Savcısı takdir etmektedir. Hukuk sistemimizde ceza davalarını açma yetkisi Cumhuriyet Savcılarına verildiği için kamu davasını açma görevi, Cumhuriyet Savcısı tarafından yerine getirilmektedir. Bu hususta iddianame, Cumhuriyet Savcısı’nın yürütmüş olduğu soruşturma sürecinin sonunda şüpheli kişi hakkında ceza davası açmak üzere düzenlediği belge demektir. Süreçle ilgili yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden, iddianame denilen yazılı belgenin kabulüne kadar geçen evre soruşturma evresi olarak adlandırılmaktadır. Bu yapılan soruşturma neticesinde şüpheli olan kişi hakkında iddianame denilen yazılı belgenin mahkeme tarafından kabul edilerek ceza davası açılmasıyla başlayan yargılama süreci ise kovuşturma evresi olarak adlandırılmaktadır. Soruşturma evresinde amaç suça ilişkin delillerin toplanması, koruma altına alınması ve yeterli delil bulunursa da olayın mahkeme önüne getirilmesi olurken, kovuşturma evresinde amaç mahkeme önünde bütün delillerin değerlendirilerek maddi gerçekliğe ulaşılmaya çalışılması olmaktadır. 

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz