İsmet DEĞİRMENCİ

İsmet DEĞİRMENCİ

UYANIK VE TEDBİRLİ OLMAK

Ülkemizde ve memleketimizde insanlarımızın sosyal alanda, ticari alanda ve beşeri ilişkilerde davranışlarını incelediğimiz zaman yakışıksız tavır ve davranışlar ticari hayattaki vefasızlık ve aldatmalar komşuluk adabına riayetsizlik dostluk ve ahbaplıktaki gevşeklikler aile hayatındaki dengesizlikler vs. Bütün bunlar inanç ve kültür bunalımının değerler anarşisinin tezahürleridir. 
Millet neyi nasıl yapacağını şaşırmış durumda. Çünkü çeşitli kültür ve ideolojilerin beynelmilel menfaatlerin çatıştığı önemli bir bölgede kritik bir zaman da yaşıyoruz

 

Her gizli güç üzerlerimizde ayrı bir oyun oynamakta.

 

 

Halk olarak tarih boyu derin ve kuvvetli bir Türk İslam Ülküsü ile yorulmuşuz fakat son zamanlarda ölçüsüz ve dengesiz bir şekilde Müslüman Türk Milleti bilinçli bir şekilde batı kültürüne yöneltildi o kadar ki içimizde kraldan çok kralcılar oluştu.

 

 

Kimi Emevi İslamcı, Kimi kapitalist, kimi faşist, kimi sosyalist, kimi komünist bunların hepsi bize öz kültürümüze tarihi benliğimize Türk İslam Ülkümüze ters, yabancı bir yığın şaşkın yarı münevvere sahibiz şimdi.

 

Hala çoğumuz dünyadaki bize düşman emperyalist gizli güçlerden ve onların kullandıkları metotlardan maskeli faaliyetlerin perde arkasından bi haber.  

 

Bu saflıkla, onların destekledikleri ve kışkırttıkları gayri Müslim azınlıklar, destekledikleri terör örgütü,  Ülkemizi bölüp parçalamak ve Müslüman Türk gençlerini öz benliğinden uzaklaştırmak için  gizli faaliyetlerde bulunan vakıflar teşkilatlanmış, kültür müesseselerimizi ve eğitim organlarımızı sessizce ele geçirmişler.

 

İşte bu tahribatlardan dolayı kültür hayatımızda her taraftan ayrı bir ses çıkıyor, fırsatı bulan gizli veya aşikâra, milletin inancına örf ve âdetine ahlak ve adabına sataşıp saldırmakla kalmayıp, bizim olan güzelliklerimiz ve değerlerimiz kötülenip tenkit edilmekte, ahlaksızca ve edepsizce şeyler teşvik edilip bizi yücelten değerler ve manevi bünyemizi besleyip kuvvetlendiren kaynaklar tahrip edilmeye çalışılmaktadır.

 

Vicdanlı, irfanlı ve sorumlu kişiler olarak bizler bu oyuna gelmemeliyiz. Bu yapılanlara karşı uyanık ve tedbirli olmalıyız

 

Aile yuvamıza sahip çıkmalı, gençlerimizi iyi anlamalı ve onları milli ve manevi değerlerimize sahip çıkacak şekilde yetiştirmeliyiz.

 

Her şeyimizin aslı her derdimizin devası, hem dünya  hem ahret saadetimiz için Türk İslam Ülküsünü yaşamalı ve yaşatmalıyız.

 

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz