Halit Ziya Biçer

Halit Ziya Biçer

TÜRK’E MANZUM ÖĞÜT

                                                  "MerhumNECDET SEVİNÇE ithaf''  

O ''Mandebur kazma" kazdıkça kazar hâlâ,

Bulamaz bir "kırık testi", kulpu olsun ucunda...

 

Ya bir heykel bulur, kolu kırık, burnu yirik,

''Roma hamamının,curununun başında.

 

Ya bir ''Köçek" Çingene kızı,

Ya bir "Kral Soytarısı", yerin altında tozuntoprağında.

 

Sırıtır çıktıkça çıkar, bir, bir...

''O Keramet'' o tılsım, bir "Davit yıldızında''.

 

Neler gördüm buldum der, O arkeoloğ O mezarcı'',

''Osmanlıyı'' buldum sanır,''Eski yazı'' bir ''Mezartaşında''.

 

Ya bir kovuk, ya bir fes, ya bir "Hüvel Baki" okunur,

''Derin tarihin" kapkaranlık,yıkılmış mezarlığında.

 

 

''Gazlı motorunu" pompalar durur,"Lavrens" dağlarbaşında...,

Nihayet o da girer toprağa "bir motor kazasında".

 

Bak nerden nere geldim "Seni" anlatmak için;

"Divanı Türk" var iken,"Kaşgarlı Mahmut" lügatında.

 

İster çık yerin altından , ta ''Merkezi hakinden'',

İster es ''bora gibi'' bir ilkokul,''yemin Andında''.

 

Gel yine sana bir''Öğüt daha'' vereyim;

Türkçüler günü ''Şafağında''.

 

Türk Anadan,Türk Babadan olma her kula nasibmidir ?

''Sen Türküm de, de doy, Türk olmanın Payıtahtında.

 

 

 

"Tilkicik var baş kesen", bak sen şu Kurt'ungünahına,

Tilkiyi kümese bekçi etmişler,, sen girmişsinvebalına.

 

Dereyi geçerken hiç at değiştirilir?

Dere alır seni götürür, sen sahip ol: At'ına, nal'ına, sanatına.

 

Her arpalık olmasın ha, olmasın " Bir domuz çifliği",

"Asalet" bir "Harikadır" asil at harasında.

 

"Ey türk titre de kendine gel'' diyemem...

Yer gök titrer sonra... 

 

Bu sana bir öğüdüm, belki ''Son'' belki başka ;

Nerde ''Bursa Kılıç kalkan'', nerde ''Şeyh ŞamilKazaska...

                                                                                                                                                 AŞIK ZİYA

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz