Avukat Gülsen Tutoğlu

Avukat Gülsen Tutoğlu

TERK NEDENİNE DAYALI BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Terk, eşlerden birinin ortak konuttan ayrılmasıdır. Terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için eşlerden birisinin, “evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla eşini  terk etmesi” veya “haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmemesi” gerekir. Burada eşiniz  sizi , haklı bir nedenden ötürü terk etmişse kendisi de size çekişmeli boşanma davası açabilecektir. Boşanma davası açılabilmesi için gereken son şart ise, terk eden eşe bir ihtarda bulunulması ve bu ihtarın sonuçsuz kalmış olması gerektiğidir. İhtar, mahkeme aracılığı ile yapılır.İhtar sonuçsuz kalır ve terk eden eş eve dönmez ise artık boşanma davası açılabilir.

Kısacası, Sizin terk edilen eş olarak ; evi terk eden eşinize  karşı  boşanma davanızı  açabilmeniz için; dava  tarihinden itibaren geriye dönük olarak  4 aylık sürenin geçmiş olması, geçen 4 aylık sürenin ardından   Aile Mahkemesi Hakimi veya Noter aracılığı ile yasaya ve usule uygun bir “Eve Geri Dön” ihtarnamesini göndermiş olmanız gerektiğidir. Bu ihtarnemeyi gönderdikten sonra  2 ay beklemeniz gerekmektedir. Toplamda 6 aylık sürenin dolmasından ardından  siz , terk nedenine dayalı boşanma davanızı açabileceksinizdir. Eşlerden birisinin, iş seyahatine çıkması veya  bir hastanede uzun süreli tedavi görmesi durumunda terk nedenine dayalı boşanma davası açılamayacaktır. Ayrıca bu dava terk olgusu gerçekleştikten sonra her zaman açılabilir.

Medeni Kanunumuzun 164.maddesinde de  belirtildiği üzere ; Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir.

Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

Peki ,bu davayı nerede açacağız? Bu hususta tarafların son 6 aydan beri  ikamet ettikleri veya her iki taraftan birinin yerleşim yerindeki Aile Mahkemesi bu konuda görevli mahkemedir.Tarafların davalarını açmak için gittikleri adliyede  Aile Mahkemesi bulunmuyorsa şayet boşanma davalarını Asliye Hukuk Mahkemelerinde açmaları gerekmektedir.

Sizin  dava dilekçenizde herhangi bir hak kaybı yaşamamanız için  varsa nafaka taleplerinizi, tazminat taleplerinizi ve çocuklarınızın velayet durumlarını da  belirtmeniz  daha iyi olacaktır. 

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz