Prof. Dr. Salih ŞİMŞEK

Prof. Dr. Salih ŞİMŞEK

TARİHİN ZAMAN TÜNELİNDEN: ENVER PAŞA

“Dostlar, bilirsiniz son 100 yıllık tarihimizde, bize öğretilenler tezat, yalan, yönlendirme ve çelişkilerle doludur. Doğru veya yanlış çok sayıda bilgi vardır ve her alanda bilgi kirliliği mevcuttur. Hatta öyle ki yıllarca sözüm ona tarih kitabı okutulan Emin Oktay denen kişinin ‘hayali’ bir kişi olduğu da söylenir. Hakkında çok şey bilmediğimiz, benim bilmediğim, tarihi kişiliklerden biri de, Enver Paşa’dır. Siz arkadaşlarımın onun hakkında yüzeysel de olsa bildiklerini kayda almak istiyorum. Söyleyeceklerinizin illâ bilimsel kaynaklara dayanması da gerekmiyor. Sadece öğrendiklerimizden yola çıkarak, neler söyleyebiliriz?”

Yukarıdaki metin sanal dünyadaki (sosyal medyadaki) dostlarıma yönelttiğim husustur ve aldığım cevapların bir kısmını bu hafta sizlerle paylaşıyorum:

- Kısaca, tarihin en gaddar paşasıdır. ‘Devrinin FETÖ’sü tanımı en doğru tanımdır.

- Maceraperest, idealist, hırsının mahkûmu, basiretsiz ama vatansever… Atatürk'ün başarılı olmamış versiyonudur.

- En kısa ve öz tanımı: kanımca dönemin FETÖ'sü olduğudur,  aksini iddia ederek, kahraman olduğunu iddia edenler de var. Bu durum tabii, bakış açısıyla ilgili… Mesela, çok değil 10-15 yıl sonra FETÖ'yü da kahramanlaştıran bir bakış açısı gelişebilir. Mesela ‘okul açtı, Türkçe öğretti,160 ülkede açtığı okullarla Türkiye'yi dünyada tanıttı” diye FETÖ için de cımbızla iyi şeyler bulunur. Tıpkı Enver'e bulunduğu gibi… Yaptığı darbeleri, Makedonya'da dağa çıkıp komitacılık yaptığını, Sarıkamış hezimetini, kimseye danışmadan Rusya savaş açma kararını görmeyip, b*kunda incik boncuk bulan, garip bir kitle var... Nasıl bir bakış açısı ise bir türlü çözemedim. Biz gariban Müslümanlar, yıllar yılı, FETÖ'yü da ‘Müslüman’ zannediyorduk, ‘Müslüman’ olan ‘Müslümanların Halifesi’ne kılıç çekmez… Gerçekten ne olduğunu Allah bilir ancak.

- Saraya ‘damat olma’ hasebiyle rütbede çabuk yükselmiş, kafası karışık, ittihatçı, Rumeli’nin elden çıkmasının fitilini ateşleyen, siyaseti Saray’dan güç devşirerek Saray’ı yıkmaya çalışmış birisi… Başarılı da olmuş, dolaylı olarak İngilizlere yanaşamayınca, mecburen Almanların kucağına oturmuş bir Osmanlı Savunma Bakanı… Sonrası hep hayâl, hep hayâl ve serap.

- Türk tarihinin üçlü çetesinin (Enver, Cemal, Talat) başı... İttihatçıların acımasız elebaşısı... Tarihimizin kapkara lekesi... Tasması Alman kâfirinin elinde olan egosu yüksek, kibirli, beyni samanla beslenen, milyonlarca beddua almış komutan müsveddesi bir asker... Ne zaman Çanakkale’ye gitsem, Çağlayan’dan geçsem ittihatçıların tamamına sayısız beddualar yolluyorum.

- Efendim, yüz yıl öncesinin hadiselerinden ders alınmadığının belgesi… Bugün Gül, Babacan, Davutoğlu gerçeği değil mi? O günlerdeki makam hırsının günümüzdeki iz düşümü olsa gerek. Sadece isimler değişik...

- Onda mangal gibi yürek ancak mercimek kadar akıl vardı. Maceraperest, hayalperest bir zabittir. Zorbalıkla, Yarbay rütbesinden bir haftada şimdiki Orgeneral rütbesine gelmiş ve Harbiye Nazırı olmuş bir şahsiyet...

- Enver, İttihat Terakki’nin en saf, en salak ve en hayalperest üyesi… Vatanını ölesiye seven bir maceraperest… Emperyalizmin tam da arayıp bulamayacağı bir zavallı varlık...

- Dâhilî hainlerin katkılarıyla, siyaset sahnesinden uzaklaştırılan, aslanların yokluğunda,

İttihatçı alçakların parlattığı piyonlardan biri…

-Devlet adamlığının en önemli özelliği maceraperest olmamaktır, Sindire sindire yukarı çıkmak ve yukarı çıkarken bihakkın çıkmak… Bu ittihatçılar maceraperest, hak etmedikleri makamları işgal etmişlerdir. Resmen askeri cunta geleneğini başlatanlar bunlardır. Yüzbaşı, Yarbay derken Albay rütbesinde iken kendilerini Mareşal görmek isteyen harislerdir. Bu sebeple tüm İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin A ve B takımından hazzetmem. B takımı 1919’dan sonra kaderimizde rol oynayanlardır.

- Bir başka yönden, kendini gölgesinden bile kıskanan, giyim kuşam ve ‘bakım soytarısı’ bir ittihatçı…

- Selanik'te Sultan Abdülhamit Han'a isyan ederek dağa çıkınca, bir Yahudi zenginin bir teneke altın vererek destek olduğu kişidir. "Turan olacaktık, viran olduk" sözü meşhurdur.

- Benim kanaatim farklıO, vatansever, genç, Müslüman ve idealist biriydi... Başarılı olabilseydi, tarih başka yazardı. Yanlışları, hataları oldu elbette. Deneyim ve tecrübe eksikliği onu bu hataları yapmasına sebep oldu.

Yorumlar (1)

+ Yorum Yaz