Bülent ÖZATAY

Bülent ÖZATAY

TAM KDV TEVKİFATI UYGULAMASI

(İkametgahı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye'de Bulunmayanlar
Tarafından Yapılan İşlemler)


İkametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafından yapılan işlemlerde kdv tevkifatı konusunda 117 sayılı KDV Genel Tebliğinde yer alan düzenlemelere ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.


I- Türkiye’de Yapılan veya Faydalanılan Hizmetler

I.1- Katma Değer Vergisi Kanunundaki Düzenlemeler

Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre,
• Türkiye’de yapılan veya
• Türkiye’de faydalanılan
hizmetler, katma değer vergisine tabidir.

Dolayısı ile ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan, yani katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayan bu kişilerin,
• Türkiye’de yaptığı hizmetler ile
• bunların yurtdışında yaptığı ancak Türkiye’de faydalanılan hizmetler, kdv’ye tabi olacaktır.

Ancak bu kişilerin mükellefiyet tesisleri yapılamadığı için, katma değer vergisi mükellefiyetleri “vergi sorumluluğu” müessesiyle yerine getirilmektedir.


I.2- Hizmetin Kısmi Tevkifat Kapsamında Olması

Tam tevkifat kapsamındaki hizmet, aynı zamanda kısmi tevkifat kapsamında ise katma değer vergisinde tam tevkifat uygulanacaktır.


I.3- Hizmetin Vergiden İstisna Olması

Hizmetin vergiden müstesna olması veya hizmetin yurtdışında yapılıp, yurtdışında faydalanılması durumunda, kdv beyan edilmeyecektir.

 


I.4- KDV Mükellefiyetinin Vergi Sorumluluğuna Etkisi

Hizmetten Türkiye’de yararlanan muhatabın kdv mükellefi olması şart değildir. Kdv mükellefiyeti bulunmayanlar da sorumlu sıfatıyla 2 nolu beyanname vermek ve ödemek durumundadırlar.


Örnekler

• Türkiye’de inşa edilecek bir alış-veriş merkezi için yurt dışında çizilip Türkiye’ye gönderilen mimari proje hizmeti,
• Türkiye’de faaliyette bulunan enerji santralinin işletilmesine ilişkin olarak yurtdışından verilen danışmanlık hizmeti,
• KDV mükellefiyeti olmayan genel bütçeli bir idareye yurtdışından verilen bilgisayar yazılım hizmeti,
• KDV mükellefiyeti olmayan bir sivil toplum kuruluşuna konusuyla ilgili olarak dünyadaki hukuki gelişmeler hakkında yurtdışından bilgi gönderilmesi hizmeti.

 

II-Türkiye’deki Mal Teslimleri

İkametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafından yapılan katma değer vergisine tabi mal teslimlerinde de katma değer vergisinde tam tevkifat uygulanacaktır.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz