Doç. Dr. Muammer OYTAN

Doç. Dr. Muammer OYTAN

ŞİRK GÜNAHI

Tevhid ilkesinin ve tek Allah’a inanmanın tersi-zıddı da Allah’a şirk koşmaktır.

Şirk, Allah’ın yanında, O’na denk olan başka ilâhlar olduğuna inanmaktır. Bu inanış İslâm dinine tamamen aykırıdır, dinden çıkmaktır; Cenab-ı Allah’ın asla affetmeyeceği, belki de tek affetmeyeceği en büyük günahı işlemektir! “Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın… !” ( Nisa,4/36). Allah’a başkasını ortak koşmak(Şirk), birisi inançta, diğeri amelde ve davranışta olmak üzere iki çeşittir. İnançta şirk, Allah’tan başka bir varlığın tanrı olduğuna veya Allah’a mahsus sıfatlardan bir kısmını taşıdığına inanmakla olur. Amelde şirk ise, ibadeti ve kulluğu Allah’a tahsis edip yalnız O’nun için yapacak yerde başka varlıkları da O’na ortak kılmakla gerçekleşir.

 Büyük İslâm Alimi İbn Aşûr’a göre Allah Tealâ tarafından bağışlanma şansı bakımından insanların gruplandırılması:

1) Hak dinin inkârında ısrar ederek ölen kâfirler: Bunlar ebedî olarak Cehennemde kalacaklardır.

2) Günahı olmayan müminler: Bunlar Allah’ın vaadine göre kesin olarak doğrudan Cennete gireceklerdir.

3) Günah işledikten sonra usulüne uygun olarak tövbe eden ve tövbesinde sebat ederek ölen müminler. Bunlar da doğrudan Cennete gireceklerdir.

4) Günah işleyip tövbe etmeden ölen müminler: Bunların durumu mezheplerin anlayışına göre değişmektedir:

 

Kısaca yinelemek gerekirse, yalnızca Allah’a bağlanmak ve O’nun üstün güç olduğunu kabul etmek varken başkasını/başkalarını, örneğin putları da üstün güç olarak görüp onlara da bağlanmak veya herhangi bir konuda herhangi bir varlığı ya da şeyi Allah’a denk tutmak şirk olarak görülür. ( Yaşayan Dünya Dinleri, s58)

Milyarlarca çiçek ve böcek,

Rengârenk müjdeli gelişi!

Kâinata ilân edecek,

Baharda yeni dirilişi!

           

Meleklerden edep öğren,

Nura batıp gark olursun!

Edep tacını giyersen,

Temiz ve masum kalırsın!

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz