Psk. Y. Emre Yılmaz

Psk. Y. Emre Yılmaz

Rüyalarımız ve rüyalarımızın Psikoloji'deki yeri

Psikolojinin modern anlamda kurucusu birçok otorite tarafından Viyanalı bilim insanı Sigmund Freud kabul edilir.

Freud psikanaliz adı verilen bir psikolojik tedavi modelini geliştirmiştir.

Freud bu tedavi modelinde “serbest çağrışım” adı verilen bir teknik uyguluyordu. Bu teknik en temelde hastanın aklına gelen her şeyi sansürsüz bir şekilde ifade etmesine dayanıyordu.

Hastalar serbest çağrışım yaparken aynı zamanda rüyalarını da psikanaliz ortamına taşımaktaydı.

Freud hastaların serbest çağrışımda anlattıklarıyla gördükleri rüyalar arasında bir paralellik gözlemlemişti ve daha sonra rüyalar Freud’un kuramında temel bir nokta haline geldi.

Böylece modern anlamda rüya olgusunu psikolojide ele alan ilk isim Freud olmuştur.

Freud’a göre gündelik hayattaki birçok istek ve arzularımızı bilinçdışı denilen bilincimizin çok daha derinlerinde saklı tutarız.

Çünkü bilinçdışında bastırmış olduğumuz cinsellik ve saldırganlık dürtüleri gündelik hayatta yer bulması açısından toplum nezdinde çok kabul edilebilir değildir.

Ama bilincimiz bir şekilde içimizde biriken bu ruhsal enerjinin boşalım sağlamasını arzular.

Rüyalar da bu ruhsal enerjinin boşalımı için güvenli bir yerdir. Gündelik hayatta kendimize uyguladığımız oto sansür gevşer ve bu isteklerimiz rüyalarımızda kendisine yer bulur.

Bugün modern psikolojinin geldiği noktada Freud’un görüşleri etkisini sürdürmekle birlikte, rüyalarımız sadece cinsellik ve saldırganlık dürtülerimizin ifade bulduğu alanlar değildir.

Rüyalarımız geleceğe ilişkin kaygılarımızı, zorlandığımız yaşam olaylarını, bastırdığımız anılarımızı ve kendimizde varlığını yadsıdığımız duyguların, düşüncelerin kendisine yer bulduğu alanlardır.

Fakat rüyalardaki dilin gündelik hayattan farklı olması sebebiyle, rüyalar ilk bakışta anlamsız ve manasız gibi görünebilir.

Çünkü rüyalarımızda sembolik ve metaforik bir dil vardır.

Bir insanın rüyasını yorumlayabilmek için o kişinin yaşam öyküsüne, rüyanın o kişinin hayatında düştüğü yere ve rüyaların sembolik diline hakim olmak ve bu alanda eğitim almış olmak gerekir.

Rüyalarımız ruhsal dünyamızın aynalarıdır.

Rüyalar konusunda kalıplaşmış, klişe yorumlar aramak yerine, durup kendi duygu, düşünce dünyamıza bakmak, yadsıdığımız şeyleri gözden geçirmek ya da bir uzmana başvurmak daha sağlıklı olacaktır.

Yorumlar (1)

+ Yorum Yaz