Doç. Dr. Muammer OYTAN

Doç. Dr. Muammer OYTAN

RİYA

Riya, amellerin gösteriş için yapılmasıdır; samimiyetten uzak, içten olmayan,

Allah rızası güdülmeden, birilerinin gözüne girmek için ya da dünyevi bir amaca ulaşmak için yapılmasıdır. Oysa,İslâm’ınözü samimiyettir, ihlastır; inancı, kulluğu ve itaati sadece ve sadece âlemlerin Rabbi olan Allah’a has kılmaktır; sözlerimizde, amellerimizde yalnızca Allah rızasını gözetmektir. Olduğumuz gibi görünmek, göründüğümüz gibi olmaktır. Ameller riya ve gösteriş arzusu ile kirletildiğinde anlamını kaybeder. İhlas ve samimiyetten uzak amellerin dışı süslüdür ama içi boştur.Riya bulaşırsa şayet, miracımız olan namazlarımız bizleri kötülüklerden alıkoyamaz. Böylesi bir namaz: “Onlar ki namazlarıyla gösteriş yaparlar.!(Mâûn,107/4-6) ayetinde açıkça belirtilen namazdır. Oruçlarımızda, kurbanlarımızda, sadakalarımızda, infaklarımızda, ilim  çabalarımızda da durum aynıdır.

Ne yazık ki; Her geçen gün dünyada imaj ve gösteriş hakimolmakta; insanlık hızla samimiyetten uzaklaşmaktadır. Göz boyayarak aramıza fitne, fesat, ayrılık-gayrılık sokmaya çalışanlara fırsat verilmemelidir.

KITA

Işıkları istemem,

Siyah gelsin gözüme!

Yorgun ruhum dinlensin,

Huzur gelsin özüme!

M.OYTAN

KITA

İnsanoğlunun yaşantısının

Çoğunluğu ihtiras ve heves!

Gerisi, hayat gerçekleriyle

Mücadelede aldığı nefes!

M.OYTAN

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz