Bülent ÖZATAY

Bülent ÖZATAY

Özatay vergi afının detaylarını yazıyor -12

Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması

 

6736 sayılı Kanun’un 7’nci maddesi ile, yurtiçi ve yurtdışındaki varlıkların milli ekonomiye, bir başka deyişle Kanunda sayılı şahsi varlıkların işletme kayıtlarına alınması amaçlanmıştır. Ekonomiye kazandırılacak bu varlıklar için bazı vergisel avantajlar sağlanmış, bu avantajlardan yararlanmanın son tarihi olarak da 31.12.2016 tarihi belirlenmiştir.

 

 

 1. Milli Ekonomiye Kazandırılacak Varlıklar

 

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri,

 • yurtiçi ve yurtdışında,
 • sahip oldukları para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermeye piyasası araçlarını (yurtiçindeki gayrimenkullerini),
 • 12.2016 tarihine kadar,

kanuni defterlerine kaydedebileceklerdir.

 

 

 1. Yurtdışındaki Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılma Şekli

 

Mükellefler kanuni defterlerine kaydedecekleri yurtdışındaki;

 • para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye araçlarını işletmeye ait Türkiye’deki banka ve aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer ederek
 • menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını ise aracı kurumlara bildirerek

Türkiye’ye getirmiş olacaklardır.

 

 

 • Kanunun Getirdiği İmkanlar

 

Bilindiği gibi, mevcut vergi mevzuatımızda, işletme bünyesine alınan varlıklar için “nereden buldun” sorgulaması yapılmamakta, işletme sahipleri şahsi varlıklarını nakdi veya ayni sermaye olarak firmalarının varlıklarına ilave edebilmektedirler.

 

6736 sayılı Yasanın 7’nci maddesi çerçevesinde işletmeye ilave edilecek varlıklar konusunda ise bazı farklı imkanlar getirilmektedir.

 

 • İşletme kayıtlarına dahil edilen varlıklar, pasifte özel bir fon hesabında takip edilecek, vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır.
 • Özel fon hesabı serbestçe tasarrufa konu edilebilecek, sermayeye ilave edilebileceği gibi, ortaklara da dağıtılabilecektir.
 • Özel fon hesabının ortaklara dağıtılması halinde, kar dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacaktır. Diğer taraftan kar dağıtımı yapılan gerçek kişi ortaklar ve kurumlar vergisi ortaklar, elde ettikleri bu kazançlar için vergilendirilmeyeceklerdir.
 • İşletmenin birleşme, devir, bölünmesi halleri ile tasfiye edilmesi durumlarında özel fon hesabına alınmış bu tutarlar, aynı şekilde vergilenmeyecektir.
 • 6736 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlara alınan varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, işletmenin zararı olarak kabul edilmeyecektir.
 • İşletmelerinin kayıtlarında yer alan yurtdışı banka veya finansal kurumlara olan kredi borçlarının, işletme sahiplerinin yurtdışındaki varlıkları ile 31.12.2016 tarihine kadar kapatılması halinde, varlıkların Türkiye’ye getirilmesi şartı aranmaksızın Kanun hükümlerinden yararlandırılacaklardır.
 • 6736 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kayıtlara alınan varlıklar nedeniyle, hiçbir şekilde vergi incelemesi, vergi tarhiyatı, araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, ceza uygulanmayacaktır.
 • Serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, söz konusu varlıklarını defterlerinde ayrıca göstereceklerdir.

 

 

 1. Bakanlar Kurulu ve Maliye Bakanlığının Yetkisi

 

Bakanlar Kurulu, 31.12.2016 tarihini altı aya kadar uzatmaya; Maliye Bakanlığı, bildirim ve beyanların şeklini, içeriğini, uygulamaya yönelik usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

 

 

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz