Nergiz Karakuş

Nergiz Karakuş

OYUN VE ÇOCUK

"Oyun çocuğun işidir.“ Montessori

Çocuklar doğuştan itibaren çevreleriyle iletişim kurarlar. Anne, Baba ve aile daha sonra yakın çevre ile sosyal ağ genişler. Yetişkinler kendilerini nasıl ki konuşarak ifade ediyorlarsa çocuklarda duygularını, ihtiyaçlarını ve düşüncelerini oyun yoluyla ifade ederler. Çocukların gelişim düzeylerine göre oyunlarıda farklılık gösterir.  Bebeklik gelişim evresinde kendi vücudunu hareketlerle keşfeder, ellerini, ayaklarını oynatarak, ağzına götürerek kendi varlığını ve gücünü keşfeder. İki yaşından itibaren diğer çocuklarla oynama isteği gelişir, grup içinde ya da ikinci oyun arkadaşının yanında olmasına karşın her biri kendince farklı bir oyun oynarlar. Örneğin biri bebek ile oynarken bir diğeri arabayla oynamayı tercih eder. Küçük yaşlarda genellikle kendi başlarına yanlız oynarlarlar, bir kaç oyun arkadaşı ile  yan yana oldukları halde kimse yokmuş gibi kendi kurdukları oyuna devam ederler. Böylelikle her bir birey olan çocuklar kendi bireysel kişilik evresini kendinde doğuştan varolan, yetenek, beceri ve içsel güdüsüne göre hareket ederek gelişimini tamamlamaya çalışır ve bunu dışa vururur. Oyun ile de deneyerek, uygulayarak pekiştirir.

Oyun çocuklar için büyük bir eğlencedir ve doğuştan büyük bir zevkle  oynarlar. Çocuklar oyun oynayarak çevrelerini tanırlar ve çevreleri hakkında her gün yeni bir şey oyun yolluyla öğrenirler.  Okul öncesi eğitimde yer alan oyun çocukların doğuştan varolan yeteneklerinin ve becerilerinin gelişimini destekleyen bir araç ve süreçtir. Oyun çocuğun duygusal, zihinsel, bedensel motorik hareketlerini ,konuşma yeteneğini, zeka ve sosyal gelişimini olumlu yönde etkiler.

Oynayarak, yaparak vede deneyerek öğrenen çocukların yeni şeyleri öğrenmede daha hareketli ve meraklı olmasını destekler. Oyun ile çocuklar tüm gelişim evreleri içinde bir çok tecrübe kazanımı ile birlikte hayata hazırlanırlar. Ayrıca kendilerini ifade etme yeteniğini kazanırlar. Oyun oynarken genellikle kişileri taklit ederler; taklit yolluyla hayatla içsel dünyaları arasında bağı güçlendirerek, gerçek yaşamı kavrama yeteneğini geliştirerek, yaşama adapte olmayı öğrenirler.

Rolleri üstlenerek gerçek yaşamı anlamaları oyunla daha basit olduğundan oyunla gerçek yaşamda izlenimlerine uyarlarlar. Her çocuk kendi içgüdüsü ile oyunla gelişimi için ihtiyacı olanı öğrenir.

Çünkü çocuklar doğuştan meraklıdırlar ve dünyayı keşfetmek isterler. Oyun çocuklar için öğrenmede, kavramada  ve dünyayı  keşfetmede sadece bir tarzdır. Biz yetişkinler onlara tabiki bu imkanı ve fırsatı özgürce verebilirsek. Oyun, çocukların kendi kişilik gelişimlerini ortaya koymada ve bazı olumlu özellikleri kazanmada yararlıdır. Çocuklar oyun yollu ile duygularını ve ihtiyaçlarını ifade etmenin yanı sıra ve birçok sorunu da kendi başına çözebilme yeteneğini kazanırlar.

 Çocuklar ailelerinin cevaplarını ve açıklamalarından tatmin olmadıklarından hemen oyuna devam ederek, oyun içerisinde kendileri çevrelerinde olan biteni kavramaya çalışırlar. Çocuklar oyun esnasında çok doğaldırlar, çocuğunuzla ilgili bilmek istediklerinizi oyun esnasında onu gözlemleyerek öğrenebilirsiniz. Çocuklarınızın yeteneklerini destekleyici kurslara yönlendirebilirsiniz, örneğin müzik, spor, yüzme vs. gibi ama serbest oyuna çocuklarımızın günlük yaşamında daha fazla yer vermeli.

Oyun çocuk için neden önemlidir?

Çocuklar için öğrenmenin en keyifli, basit ve eğlenceli yolludur. Oyun çocuğun yaparak, deneyerek ve yaşayarak kavramasını sağlar. Günlük eşyaları güvenli bir şekilde kullanmayı oyun yolluyla öğrenir. Oynayarak motorik yeteneğini geliştirerek, ellerini ve parmaklarını daha hünerli bir şekilde kullanmayı öğrenir. Oyun yolluyla konsantre olmayı, sabırlı olmayı, başkalarının haklarına saygıyı, sorumluluklarının bilincine varmayı, kurallara uymayı, oyun arkadaşlarıyla iletişim kurmayı ve bir gruba ait olma gibi birçok özellikleri destekleyicidir. Oyun onların enerjilerini boşaltma, sıkıntı ve kaygılarından arınmalarına yardımcıdır. Oyun oynarken çevresini tanır ve çevresi hakkında yeni bilgiler edinir.

Çocuklar oyunda gelişimlerinde ihtiyaçları olan heyacanı ve teşvikleri ararlar. Dünyayı tanımayı  ve eşyaların nasıl işlediklerini ve işlevlerindeki anlamları anlamaya çalışırlar. Niçin kullanıldıklarını ve ne anlamları var? Sorularının cevaplarını oyun yolluyla bulmaya çalışırlar ve bulurlar.

Çocuklarınızla yada çocuğunuzla olumlu ilişki geliştirmek istiyorsanız, onlarla oynamaya zaman ayırın. Oyun seçimini çocuğunuza bırakırsanız kontrol duygusunu geliştirir. Oyun esnasında çocuğunuza birşeyler öğretme çabasına girmeyin, akışı çocuğunuza bırakın.

Geminin dümenini çocuklara vermekten korkmayalım!

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz