A. Eray ÜNVER

A. Eray ÜNVER

Ne kadar Müslümanız?

Şu mübarek günlerde bu da sorumu dediğinizi duyar gibiyim.

Sabahtan akşama kadar aç karnına dolaşıp arada bir de teravihe gidiyorsak kendimizi bedrin aslanları gibi hissetmeniz normal olsa gerek.

Oysa Amerika’da George Washington Üniversitesindeki 2 bilim adamı Kuran-ı Kerim’e göre yaşayan ülkeleri bir sıralamaya dizip İslam Ülkeleri Ne Kadar İslami? adlı bir makale yayınlamışlar.

Araştırma sonuçlarında ne yazık ki, bedrin aslanları olmamız şöyle dursun, Ebrehe’ninfillerine daha çok benzediğimiz sonucu çıkıyor.

Yazarlar değerlendirme yaparken İslami öğretilerin, insanlara verilen özgür iradenin dışında, sosyo-ekonomik kurallar, ekonomik sistemler, ahlak, hukuk sistemi ve yönetim şekli gibi konuların nasıl şekillendirilmesi gerektiği hakkında kurallar getirdiğini belirtip İslam öğretisinde, toplumun haklarının kişinin haklarından daha önde geldiğini belirtiyor.

Bunu sağlayan kurallar arasında ‘zarar verilmemesi,’ israf ve tahribin engellenmesi, gereksiz lüks ve şatafattan kaçınılması, ahlaki olmayan yollarla gelir üretilmemesi yer alıyor.

İslam’da kişisel mülkiyet hakları korunuyor ancak toplum menfaatiyle çatıştığı yerlerde toplum hakları öne çıkıyor. 

Bu kural ve ölçülere göre ülkeleri değerlendirdiklerinde ne yazık ki karşımıza çok acı bir tablo çıkıyor.  Sonuçta ortaya çıkan sıralamada ilk sırada Yeni Zelanda, 8. Sırada İngiltere, 13. Sırada İsviçre, 17. sırada Almanya, 25. Sırada ABD yer alıyor.

Sıralamadaki en yukarıda yer alan İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülke 38. sıradaki Malezya olmuş. Türkiye İslamilik” sıralamasında 103. sırada yer almış. Her yıl milyonlarca Müslüman’ı misafir eden Suudi Arabistan, komşumuz İran da İslâmîliksıralamasında ilk yüzde yer alamıyorlar.

Diğerlerini saymaya bile gerek yok. Şaşırtıcı bir şekilde Yeni Zelanda, Lüksemburg ve İrlanda ilk üç sırayı paylaşırken İsveç, Danimarka, İngiltere, Norveç gibi Batılı ülkeler, İslâmîlik konusunda bize fark atıyorlar.

Sakız orucu bozar mı bilmem ama bu tablo Müslümanların orucunun sahih olup olmadığını sorgulayıcı niteliktedir.

Müslüman olmayı sadece İslam’ın 5 şartına indiren bir anlayış ticarette, ekonomide, adalette, siyasette kaypak olmayı maalesef işin doğasına yormakta; yolsuzlukları, çalıp çırpmayı hak olarak görmeye başlamaktadır.

Din bir bütündür. Hz. Ömer’in adaleti, Hz. Ali’nin cesareti ve Hz. Ebubekir’in cömertliği olmadığı müddetçe işimiz zor. Zira tek başına orucu Yezid de tutardı.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz