Avukat Gülsen Tutoğlu

Avukat Gülsen Tutoğlu

NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ SUÇU NEDİR?

Mahkeme kararında nafakayı ödemekle yükümlü olan kişinin söz konusu ödemesi gereken nafakayı ödememesi halinde; nafaka alacaklısı eş, yasal yollara başvurarak nafakasının ödenmesini talep edebilmektedir. Şöyle ki; tarafların sosyal ve ekonomik durum araştırması sonucunda aylık gelirlerinin ne kadar olduğu, adlarına kayıtlı herhangi bir mal olup olmadığı sorgulanarak nafaka yükümlüsü olan kişinin ekonomik durumu göz önünde bulundurularak nafaka miktarı belirlenmektedir. Aynı şekilde çocuk için ödenecek nafakada da çocuğun hangi okula gittiği, aylık giderinin ne kadar olduğu, nafaka talep eden tarafın evlilik içerisindeki maddi durumu gibi hususlarda göz önünde bulundurularak çocuk hakkında ödenmesi gereken nafakanın miktarı takdir edilmektedir. Bu süreçte nafaka alacaklısı eşin, kendisine aylık nafakası ödenmediği durumda nafaka yükümlüsü eşininaleyhine başlatacağı icra takibi ile bu alacağını tahsil edebilme imkânı yine mümkündür. Başlatılan bu icra takibi kesinleştikten sonra nafaka yükümlüsü eş halen ödeme yapmamaya devam ederse; tarafınızca İcra Ceza Mahkemesi’ne vereceğiniz bir dilekçeyle nafaka ödemeyen eşinizden şikâyetçi olabilmeniz de mümkündür. Söz konusu bu süreçte şikâyet tarihinden itibaren geriye doğru ödenmeyen üç aylık nafaka borcu şikâyete konu edildiği için; sizintarafınıza ödenmeyen tüm aylar için değil ; şikâyet tarihinden itibaren ödenmeyen üç aylık nafaka borcu için İcra Ceza Mahkemesi’ne başvurmanız gerekmektedir.

Nafaka ödemekle yükümlü eşin , bu yükümlülüğünü yerine getirmediği durumda  karşılaşacağı yaptırım isekanunda ‘’alacaklı tarafın şikâyeti üzerine hakkında üç aya kadar tazyik hapsine karar verileceği,  hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereğinin yerine getirilmesi halinde, kendisinin tahliye edileceği, ayrıca borçlu olan bu kişinin nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebiyle dava açmış olması halinde, ileri sürdüğü sebepler göz önünde bulundurularak, tazyik hapsinin uygulanmasının bu davanın sonuna bırakılabileceği  şeklinde’’ belirtilmiştir. Söz konusu bu şikâyet sürecinde yargılamayı yapmak ve karara bağlamakla görevli olan mahkeme İcra Ceza Mahkemesi’dir. Bu davada şikâyetçi, nafaka alacaklısı olup; şikâyet edilentaraf ise nafaka ödemekle yükümlü olan kişidir.

Süreçle ilgili olarak belirtmek gerekir ki nafaka ödemekle yükümlü olan kişi aleyhine verilen tazyik hapsi kararı üzerine; nafaka alacaklısı eşin şikâyetinden vazgeçmesi veyahut şikâyet konusu nafaka borcunun ödenmesi halinde söz konusu dava hakkında düşme kararı verilmektedir. Ayrıca ; nafaka ödemekle yükümlü olan kişi aleyhine verilen tazyik hapsikararı paraya çevrilmediği gibi seçenek yaptırımlara da çevrilememektedir.

 

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz