Doç. Dr. Muammer OYTAN

Doç. Dr. Muammer OYTAN

MÜNAFIKLIK NEDİR?

Münafık; mümin olmadığı halde küfrünü gizleyerek kendisini mümin gibi gösteren; kalben inanmadığı halde inkâr ettiğini gizleyip diliyle inandığını söyleyerek mümin görünen; imânı kalplerine tam olarak yerleştirememiş, bu konuda kararsızlık ve tutarsızlık gösteren kişilerdir. Bu şekildeki davranışlar da münafıklıktır. İnsanlardan, inanmadıkları halde ,Allah’a ve âhiret gününe inandıkdiyenler de vardır” ( Bakara,2/8). “(Ey Muhammed!) Münafıklar sana geldiklerinde: ‘Senin, elbette Allah’ın Peygamberi olduğuna şahitlik ederiz.’ derler. Allah, Senin, elbette kendisinin peygamberi  olduğunu biliyor.(Fakat) Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder..”(Münâfikûn,63/1). Şüphesiz ki münafıklar, Cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara bir yardım edici de bulamazsın.” (Nisâ,4/145)

Peygamber Efendimiz(s.a.s.) münafıkların konuştuklarında yalan söylediklerini; verdikleri sözde durmadıklarını; emanete hıyanetlik ettiklerini bildirmiş ve dini tebliğ görevinde kâfirlerle olduğu kadar münafıklarla da mücadele etmiştir. Kur’ân-ı Kerim’de de münafık olan kişiler,“…kalplerinde bir hastalık (nifak) bulunanlar…(Maide,5/52) olarak nitelendirilmişlerdir.

Münafıkların en belirgin özelliği yalancılıktır. Yaptıklarında samimi olmadıkları için de riyakârdırlar. Yalancı ve riyakârların ne topluma, ne de insanlığa faydası olur! .Münafıklar insanların temiz duygularını istismar ederler. Onlar Allah’ı da aldattıklarını sanırlar. Münafıklar insanların arasına ikilik sokarak toplumu bölmeye ve kardeşlik duygularını yok etmeye çalıştıkları halde kendilerini toplumu “düzeltenler” olarak takdim ederler. Laf getirip götürmek ve topluma fitne-nifak tohumlarını ekmek; söz verdiklerinde sözünde durmamak, emanete hıyanetlik etmek onların belirgin vasfıdır. Bunların en bariz özellikleri de inanmadıkları için aslında kılmadıkları halde tanınmamak için durdukları namazda da içten ve samimi olmamalarıdır…(Dr.Fatih Yücel, Münafık İnanmadığı Halde İnanmış Gözüken Kimsedir, Kur’ân’dan Öğütler 2, D.İ.B.Yayını , s.190-191 )

 

 

Şu kuantum mekaniğine göre,

Sonsuz sayıda Evren’in var Yâ Râb!

Bilim dahi kesin anlayamadı,

Biz sade kullarının hali harâb!

Sonsuz teorileri koyan Yâ Râb!

Bu Evren’leri aklım alamıyor,

Karşında aciz kul, halimiz harâb!

Has Vahiy Meleği’nin getirdiği,

Hak Tealâ sözüdür Yüce Kitap!

Yaratılmış bütün varlıkları kapsar,

İnsanlar, cinler, melekler muhatap!

 

Yorumlar (1)

+ Yorum Yaz