Avukat Gülsen Tutoğlu

Avukat Gülsen Tutoğlu

MİRASÇILIK BELGESİ NASIL ALINIR?

Mirasçılık Belgesi, miras bırakan kişinin, mirasçılarının kimler olduğunu ve her bir mirasçısının miras malı üzerinde  ne kadar pay sahibi olduğunu  gösteren belge demektir. Diğer adı veraset ilamı olan bu belgenin aksi her zaman ispat edilebilmektedir. Miras bırakanın ölümünün ardından miras malları üzerinde size düşen miras payını öğrenmek istemeniz halinde yapmanız gereken mirasçılık belgesi almanız gerektiğidir. Bu belgeyi almak isteyen mirasçı olarak sizin  Notere veya Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurmanız yeterli olmakta olup başvuruyu bütün mirasçılarla birlikte yapmanıza gerek bulunmamaktadır . Bu süreçte Notere mirasçılık belgesi almak için gittiğinizde öncelikle olarak sizin nüfus kayıtlarınız incelenerek vefat eden kişinin yasal mirasçısı olup olmadığınız tespit edilecektir. Bilindiği üzere ; ölen kişinin yasal mirasçıları nüfus kayıtlarına bakılarak tespit edilmektedir. Daha sonrasında tarafınıza mirasçılık belgesi verilebilecektir.

Almış olduğunuz bu mirasçılık belgesi’nde sadece sizin miras payınız değil; diğer mirasçıların da miras üzerindeki hisseleri gösterilecektir. Bundan ötürü; mirasçılık belgesi , mirasçıların kim olduğunu ve bu kişilerin mirastaki hisselerini göstermesi sebebiyle önem arz etmekte olup mirasçılar ancak hisseleri oranında  miras malında hak iddia edebileceklerdir. Bu hususta ; mirasçılık belgesini veren Noter ve Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilen  belge arasında fark bulunmamaktadır.

 Tarafınızca Sulh Hukuk Mahkemesi’ne mirasçılık belgesi almak için başvurulduğunda ; sizin mirasçı olarak dilekçenizde; miras bırakanın adı soyadı ve ölüm tarihini, ölen kişinin mirasçısı olduğunuzu, bu sebeple mirasçılık belgesi talep ettiğinizi yazmanız gerekmektedir. Belirtmek gerekir ki; mirasçılık belgesinin talebi aslında bir dava değildir. Siz, mahkemeye başvurduğunuzda Sulh Hukuk Mahkemesi , Nüfus Müdürlüğü’nden miras bırakan kişinin ölüm kayıtları ile nüfus bilgilerinin gönderilmesini talep etmektedir. Mahkeme gelen bu bilgiler doğrultusunda yasal mirasçıları tespit ederek mirasçılık belgesini düzenlemektedir. Ayrıca bu belgenin talep edilmesinde herhangi bir zamanaşımı ya da hak düşürücü süre bulunmamaktadır.

Söz konusu bu mirasçılık belgesinin aksi her zaman ispat edilebilen bir belge olduğu için elinize aldığınız belgede mirasçıların veya bu mirasçıların miras malı üzerindeki hisselerinin yanlış yazıldığını düşünüyorsanız ‘’Mirasçılık Belgesinin İptali Davasını’’ açarak söz konusu bu yanlışlığın düzeltilmesini talep edebilirsiniz. Açacağınız bu davayı vefat eden kişinin en son yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açmanız gerekmekte olup; dava dilekçenizde  miras bırakanın yani ölen kişinin diğer mirasçılarını davalı taraf olarak  göstermeniz gerekmektedir. Sizin, dava dilekçenizin talep sonucunda , dava konusu yaptığınız mirasçılık belgesinin iptal edilmesini ve mahkemeden yeniden bir mirasçılık belgesinin düzenlenmesini istemeniz yeterli olacaktır.

Tüm bunlardan ötürü; mirasçılar olarak ortadaki miras malında hakkınızın olduğunu iddia edebilmeniz açısından, mirasçılık belgenizin elinizde olması mirasbırakanın malları ile ilgili olarak ileri süreceğiniz taleplerinizde süreci kolaylaştıracaktır.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz