Doç. Dr. Muammer OYTAN

Doç. Dr. Muammer OYTAN

LÂ İLÂHE İLLALLÂH DEMENİN FAZİLETİ

Taberânî, el-Evsat adlı eserinde Zeyd b. Arkam’dan şöyle rivayet etmektedir: “Hz. Peygamber, “Kim ihlâslı şekilde lâ ilâhe illallâh derse cennete girecektir.” dedi.

“İhlâslı demekten kasıt nedir?” diye sorulduğunda: “Kelime-i tevhidi getirmesi, onu haramlardan koruyorsa ihlâslı şekilde demiş olur.” buyurmuştur.(Hayatü’s Sahabe, s.99)

Ebu Sa’id el Hudrî, Hz. Peygamber’den şöyle aktarmıştır: “Hz. Musa dedi ki: “Ey Rabbim, bana öyle bir şey öğret ki, onu zikredeyim, onunla sana dua edeyim! Allah da O’na, Lâ ilâhe İllallâh demesini söyledi. Hz. Musa, “Ya Rabbim tüm kulların bunu söylüyor, bana özgü bir şey söylemeni istiyorum” dedi. Allah(c.c.), “Ey Musa, şayet yedi sema ve yedi yer terazinin bir kefesinde olsa, Lâilâhe illallâh ayrı bir kefede olsa, lâilâhe illallâh daha ağır gelir.” buyurdu. (Nesâî, Amelu’l-yevm, s.834)

YASİN SÛRESİNİN FAZİLETİ.

İbn Hıbbân’ın rivayetine göre Peygamberimiz(s.a.s.): “Kim Allah rızası için geceleyin Yasin sûresini okursa bağışlanır.”( Münzirî,II,446). “Her şeyin bir kalbi vardır, Kur’an’ın kalbi de Yasin’dir. Kim Yasin’i okursa, Allah O’na, okunan Yasin sebebiyle Kur’an’ı on kere okumuş gibi sevap yazar.” Buyurmuştur. ( Tirmizî, Fedailü’l Kur’an,7)

LÂ İLÂHE İLLALLAH YAZAR !

Aşk-ı ilâhîyi yaşamak cana can katar,

Bu sevgi temelinde tevhid görüşü yatar.

Tevhide inanmayan şirk günahına batar,

Levh-i Mahfuzda “lâ ilâhe illallah” yazar!

                

Şeriat-tarikat kapısını açan kişi,

Kolay olur marifet çizgisini geçişi,

Hakikat makamındadır anahtar alışı,

Cennet kapısı: “Lâ İlâhe İllallah” yazar!

 

Bu fânî dünyada halâ puta tapan mevcud,

Bir ve tek olan Allah’a sücûd gerek sücûd!

O yarattı: Tüm Âlem bir vücuttur, tek vücûd,

Kâbe kapısı: “Lâ İlâhe İllallah” yazar!

 

Fahr-i Âlem Efendimize vahiy getiren,

Özünü-sözünü ol Sultan’a vuslat veren,

Gece-gündüz kamu şeyde Hakkı ayân gören,

Cibril kanadı: “Lâ İlâhe İllallah” yazar!

 

Beni ben yapan O’nsuz cihân ve can gerekmez!

Düşte-gerçekte O’nsuz geçen bir an gerekmez!

OYTAN’ım, insana Rabbi yeter, han gerekmez!

Müminin kalbi: “Lâ İlâhe İllallah” yazar!

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz