Bülent ÖZATAY

Bülent ÖZATAY

Konut Satışlarında KDV Oranı

150 m2’ye Kadar Konut Satışlarında KDV Oranı

 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28 inci maddesine bağlı I sayılı listenin 11 inci sırasındaki düzenlemeler gereğince, net alanı 150 m2’ye kadar olan konut teslimlerinde, %1 oranlı katma değer vergisi uygulanmaktadır.

 

 

I-  6322 Sayılı Kanunla Getirilen Düzenlemeler

 

Hatırlanacağı gibi, 6322 sayılı Kanun’un 22 nci maddesi ile yapılan değişiklikle, meskenlerde % 1 oranlı katma değer vergisi uygulamasında “inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yer” ölçütü de getirilmiştir.

 

Böylece, artık kıymetli yerlerde bulunan meskenler, 150 m2’nin altında olsalar dahi % 1 kdv oranına tabi tutulmayacaktır.

 

6322 sayılı Kanun’da % 1 oranlı kdv’ye tabi tutulmayacak meskenlerde inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değerini ve bulunduğu yeri belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna bırakılmış, yapı ruhsatı 01.06.2012 tarihinden önce alınan konut inşaat projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihaleleri bu tarihten önce yapılan konut inşaatı projelerine ilişkin konut teslimleri yukarıdaki düzenlemeler dışında tutulmuştur.

 

 

II- Bakanlar Kurulu Kararıyla Getirilen Düzenlemeler

 

Bakanlar Kurulu, 6322 sayılı Kanunla kendisine verilen yetkiyi 24.12.2012 tarihinde 2012/4116 sayılı Kararı ile kullanmış ve 150 m2’ye kadar olan konutlarda uygulanacak kdv oranlarında, “arsanın birim m2 vergi değeri ve inşaat kalitesi” esasını getirmiştir.

 

 

1-   % 1 Kdv Oranı Uygulanacak Teslimler

 

  • Arsa birim m2 vergi değeri ne olursa olsun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında olmayan şehirlerdeki 150 m2’ye kadar olan konut teslimlerinde %1 kdv oranı uygulanacaktır.

 

 

 

  • Büyükşehirlerde olsa dahi; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ile riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde üretilen meskenlerin teslimi % 1 oranlı katma değer vergisine tabi tutulacaktır.

 

  • Büyükşehirlerde olsa dahi, yapı ruhsatı 01.01.2013 tarihinden önce alınan konutların tesliminde (6322 sayılı Kanunda hükmedilmiş olan 01.06.2012 tarihi hukuk dışı olarak ileri tarihe taşınmıştır) % 1 oranında kdv uygulanacaktır.

 

  • Büyükşehirlerde olsa dahi, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 01.01.2013 tarihinden önce (6322 sayılı Kanunda belirlenmiş olan 01.06.2012 tarihi hukuk dışı olarak ileri tarihe taşınmıştır) ihalesi yapılan konut inşaat inşaatı projelerine ilişkin konut teslimleri % 1 oranında kdv’ye tabi olacaktır.

 

 

2-   % 8 Kdv Oranı Uygulanacak Teslimler

 

  • Büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın Emlak Vergisi Kanunu’na göre arsa birim m2 vergi değeri 500 – 1.000 TL arasında olan konutların tesliminde (ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere)

 

  • Büyükşehirlerde, yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerine yapıldığı arsanın Emlak Vergisi Kanunu’na göre arsa birim m2 vergi değeri 500 – 1.000 TL arasında olan arsalar üzerinde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan (ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere) konutların tesliminde

% 8 oranında kdv uygulanacaktır.

 

 

3-   % 18 Kdv Oranı Uygulanacak Teslimler

 

Büyükşehirlerde, yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerine yapıldığı arsanın Emlak Vergisi Kanunu’na göre arsa birim m2 vergi değeri 1.000 TL’nin üzerinde olan arsalar üzerinde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan (ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere) konutların tesliminde % 18 oranında kdv uygulanacaktır.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz