Bülent ÖZATAY

Bülent ÖZATAY

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TEVKİFAT UYGULAMASINA GENEL BAKIŞ

(Tevkifat Uygulanacak İşlemler ve Sınırlar)

I- Tevkifat Uygulanacak İşlemler

I.1- Tam Tevkifat Uygulanacak İşlemler

Tam tevkifat uygulanacak işlemler ana başlıklar itibarıyla aşağıda gösterilmiştir.

1) İkametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından yapılan işlemler
2) Serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler
3) Kiralama işlemleri
4) Reklam verme işlemleri


I.2- Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler

1) Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik - mimarlık ve etüt - proje hizmetleri
2) Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler
3) Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri
4) Yemek servis ve organizasyon hizmetleri
5) İşgücü temin hizmetleri
6) Yapı denetim hizmetleri
7) Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri
8) Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmetleri
9) Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu işlemleri
10) Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri
11) Servis taşımacılığı hizmeti
12) Her türlü baskı ve basım hizmetleri
13) Yukarıda belirlenenler dışındaki hizmetler


I.3- Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslimler

1) Külçe metal teslimleri
2) Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi
3) Metal, plastik, kağıt, cam hurda ve atık teslimi
4) Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklardan elde edilen hammadde teslimi
5) Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri
6) Ağaç ve orman ürünleri teslimiII- Kısmi Tevkifat Uygulamasında Sınırlar

1- Her bir işlemin kdv dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmıyorsa, tevkifat uygulanmayacaktır.

Kdv tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel, birden fazla fatura düzenlenerek parçalara ayrılamayacaktır.

2- KDV Kanununun 11/1-c ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki teslimlerde tevkifat söz konusu olmayacaktır.

3- KDV Kanunu gereğince, katma değer vergisinden istisna edilen teslim ve hizmetlerde tevkifat uygulanmayacaktır.

4- Belirlenmiş alıcıların, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki teslim ve hizmetleri tevkifata tabi tutulmayacaktır. Örneğin hisse senetleri İMKB’de işlem gören bir şirketin külçe metal teslimleri tevkifata tabi olmayacaktır.

5- Kdv mükellefiyeti bulunmayanların (belirlenmiş alıcılar hariç), kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulaması söz konusu olmayacaktır.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz