Doç. Dr. Muammer OYTAN

Doç. Dr. Muammer OYTAN

İyiliklerin kötülükleri yok etmesi

İyilik, iyilik yapmak yaratılışın gayesidir. Mülk suresinin 2.ci ayetinde , insanı yaratan, nimetlerle buluşturan, koruyan, bağışlayan ve rahmetiyle kuşatan Rabbimiz, hangimizin daha iyi işler yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmış olduğunu buyurmaktadır.(Mülk, 67/2)

Yaşadığımız hayat bir iyilik yolculuğudur. İnsan, bu dünyaya inanmak ve iyi işler, salih ameller yapmak, Hak Tealâ’nın rızasına mazhar olmak için gelen bir yolcudur. İnsan, Kur’an’ı Kerim’in ifadesiyle, bir imtihan yeri olan bu dünyaya inanmak, iman etmek, kulluk etmek; iyi, hayırlı ve faydalı ameller yapmak, doğru ve güzel davranışlarda bulunmak; diğer taraftan kötü, yanlış, çirkin ve zararlı işlerden kaçınmak ve bunlara engel olmak için gelmiştir.

İyilik , insanı insan yapan değerlerin tamamıdır: İyi bir kul, iyi bir evlat, iyi bir anne-baba, iyi bir vatandaş, iyi bir komşu, iyi bir dost, kısaca iyi bir insan olmak İslamın bizde görmek istediği vasıflardır. İyilik her ürlü olumlu tutum ve davranış şeklidir: Bazan  güzel ahlak, erdem ve faziletli davranış; bazen hayır ve hasanet yapmak, sadaka ve zekat vermek; banen bir gülümseme, tatlı bir söz, güler bir yüzdür; görmeyenin gözü, yürüyemeyenin ayağı, tutamayanın eli, işitemeyenin kulağı, düşünemeyenin zihni, geçinemeyenin yardımcısı, garibe sığınak  olmaktır! İyilik; insaflı, vicdanlı, adaletli, fedakâr, şefkatli olmak ve böyle davranmaktır; mazlumun yanında, zalimin karşısında olmaktır.!

Hûd suresinin (11/114) buyurduğu gibi. Dünyanın yaşanabilir bir yer olması, iyiliklerin kötülükleri yok etmesi ile mümkündür.!

Doğarsın, olağanüstü bir döl gibi,

Ömür geçer kurak bir sahra, çöl gibi!

Maziye bakarsın buruk bir hüzünle,

Sulu gözlerin dalar, sakin göl gibi!

                       

Karanlık geceler kucaklar bizi,

Alır götürür sehere-sabaha!

Yürekten şükretmeliyiz her daim,

Bu has düzeni yaratan Alllah’a!

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz