Avukat Gülsen Tutoğlu

Avukat Gülsen Tutoğlu

İŞTİRAK NAFAKASI NEDİR?

İştirak nafakası, velayet hakkı kendisine verilmeyen tarafın, çocuğunun bakım ve eğitim giderlerine destek olmak amacıyla ödeme gücü doğrultusunda vermiş olduğu para demektir. Mahkeme tarafından ödenmesine hükmedilecek olan nafaka türleri; tedbir, iştirak ve yoksulluk nafakası olarak adlandırılmakta olup; söz konusu bu iştirak nafakası miktarının belirlenmesinde çocukların sayısı, yaşı, sağlığı, eğitim giderleri , yaşam koşulları varsa çocukların gelirleri de dikkate alınmakta olup; nafaka ödemekle yükümlü olan eşin maddi durumu da göz önünde bulundurulmaktadır. Bu hususta çocuğun velayeti ile ilgili olarak önemli olan husus maddi ve manevi açıdan kimin yanında daha iyi şartlara sahip olacağı, hangi tarafın çocuğa daha iyi bir gelecek sağlayacağı ya da çocuğun ihtiyaçlarını kimin daha iyi karşılayacağı gibi kriterler göz önüne alınarak değerlendirme yapılmaktadır. Ayrıca ; nafaka yükümlüsü olan eşin gerçek malvarlığının ortaya çıkması bakımından bankalara, tapu sicil müdürlüğüne ve ilgili kurumlara yazı yazılmakta olup; kurumlardan gelen cevaplar doğrultusunda nafaka ödemekle yükümlü olan tarafın gelir durumu da ortaya konmuş olmaktadır. Bu süreçte mevcut şartlarda durum değişikliği olması halinde taraflar;  nafaka miktarının değiştirilmesini ya da tamamen kaldırılmasını mahkemeden yine talep edebilmektedirler. Bu husus; kanunda durumun değişmesi hâlinde hâkimin, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirleyeceği veya nafakayı kaldırabileceği şeklinde hüküm altına alınmıştır.

Kanunumuzda iştirak nafakasını; küçüğe fiilen bakan anne veya babanın, ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük adına atanacak kayyımın, vasisinin ve ayırt etme gücüne sahip olan küçük tarafından iştirak nafakasının talep edilebileceği hüküm altına alınmıştır.  Ayrıca belirtmek gerekir ki  herhangi bir talep olmaması durumunda dahi hakim kendiliğinden çocuk için iştirak nafakasının ödenmesine karar verebilmektedir. Boşanma davası sürecinde tarafların davalarını açacakları yetkili ve görevli mahkeme ile ilgili olarak belirtmek gerekir ki;   son altı aydan beri ikamet ettikleri veya taraflardan  birinin yerleşim yerindeki Aile Mahkemesi boşanma davasının açılacağı yer mahkemesidir. Bu hususta tarafların anlaşarak boşanmak istemeleri halinde boşanma davası genellikle tek celsede sonuçlanırken ; çekişmeli olarak boşanmak istemeleri halinde süreç daha uzun olmaktadır. Dava sürecinde hakim;  boşanmaya sebep olan olayları, tarafları ve varsa tanıkları dinleyerek açılmış olan dava hakkında kararını vermektedir.

İştirak nafakasının ne zaman son bulacağı ile ilgili olarak belirtmek gerekir ki; çocuğun ergin olması yani 18 yaşını tamamlaması veya mahkemece ergin kılınması ile sona ermektedir. Ancak; kanunda belirtildiği üzere çocuk ergin olmasına rağmen eğitim hayatı devam ediyorsa eğitim hayatı bitinceye kadar iştirak nafakası ödenmeye yine devam etmektedir. Ayrıca; mahkemenin hükmetmiş olduğu nafakanın ödenmemesi durumunda; nafaka ödemekle yükümlü olan eşiniz hakkında başlatacağınız bir icra takibi ile söz konusu nafaka alacağının tahsil edilebilmesi yine mümkündür.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz