Mehmet YEDİPINAR

Mehmet YEDİPINAR

İlim davetçisi İslam

Değerli okurum bugünkü yazımda; İslam ile ilimin ters düşmediğini ve İslam’ın ilimin teşvikçisi olduğunu kaleme alacağım.

Bizlere bu zamana kadar, birçok oyun ve hile ile İslam dinini bilime uzakmış gibi lanse ettirdiler. Hâlbuki, İslamiyet bilime hiçbir zaman hiçbir konuda ters düşmemiştir. Aksine teşvik etmiştir. Hem birçok ayette ve hadisi şerifte ilime teşvik vardır. Bakın ayetler ne diyor; Bismillahirrahmanirrahim,

Zümer, 39/9 Mealen; Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?

Nahl, 16/43 Mealen; Eğer bilmiyorsanız, zikir (ilim) ehline sorun."

Bizim dinimiz cehaletle savaşıyor. Ya Allah aşkına ilk emri oku olan bir din nasıl ilim ile ters düşer? Bizim dini değerlerimizin temellerine zamanında öyle bombalar atıp patlatmaya çalışmışlar ki anlatamam. Bakın hadis-i şerifler ne diyor;

"Kadın ve erkek her Müslüman'a ilim öğrenmek farzdır. "

"Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz."

"Her şeyin bir yolu var; cennetin yolu ilimdir."

Rabbimiz Allahu Teâlâ ve Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselâtü Vesselâm, bizleri ilime yönlendirirken nasıl olurda bizim dinimize ilimden uzak ilime karşı din bilime terstir diyebilirler. Bazıları kasıtlı bir şekilde bizim son yüz yılımızı alıp; İslâm'ın bilime, fenne ve teknolojiye karşı olduğunu göstermeye çalışıyorlar, lütfen uyanık olalım, kanmayalım bu dinsizlere. Bu din; bir kişi ile başladı ve 14 asır boyunca milyarları peşinden sürükledi. Bizlere İslam’ı yobazlık, geri kalmışlık gibi pervasızca üslublarla ilimden uzak uydurma bir din gibi gösterip, Müslümanlık ruhundan uzaklaştırmaya çalışıyorlar.

Batının etkisinde kalarak ateizmi ve diğer inançsız ahlaki yönden çökmüş görüşleri ise aydın, yenilikçi olarak göstermek istiyorlar.

Batının alacağımız bir yönü varsa bu ilim ve fenni olabilir ama onlar tamamen ahlaksızlığını, edepsizliğini alıyorlar. Hain, sinsi planları var ama bizimde inandığımız rabbimiz var ve ayette Rabbimiz; ‘’ Onlar tuzak kurarlarken Allah da karşılığını kuruyordu, öyle ya Allah tuzakların hayırlısını kurar’’, buyuruyor.

Uzağa yorulmaya gerek yok dedelerimiz bilir. Ezanların Türkçe okutulduğu camilerin kapatıldığı bir dönemden bu zamana geldik. Ben demiyorum Müslümanlar teknolojide çok üst seviyede zenginlik ve refah seviyesi çok yüksek ama bunu İslam ile bağdaştırmak yanlış.

İslam dini savaş dini değil savaş açılan bir dindir. Diğer tahrif edilmiş dinler ve dinsizler tarafından saldırıya uğruyor ama ayetin dediği gibi tuzak kuranların en hayırlısı bizim Rabbimizdir.

Bakın İslam için mücadele eden 34 yıl dinsiz komitelerin oyunlarından dolayı hapis yatan. 14 yaşında icazet almış, Çocuk denecek yaşta, diğer âlimlerle girdiği bütün ilmî münazaraları kazanmış, gerek İslâm ilimlerinden, gerek müspet fenlerden sorulan bütün sorulara muhakkak surette doğru cevaplar vermiş Said Nursi Hazretlerine kulak verelim; ‘’Allah’ın hesabına kâinata bakan adam her ne müşahede ederse ilimdir. Eğer gaflet ile esbab hesabına bakarsa, ilim zannettiği şey de cehl olur.’’

Yazıma Albert Einstein’ın şu sözleri ile son vermek istiyorum; "Kâinatın Yaratıcısına olan inanç, ilmi araştırmanın en kuvvetli ve en asîl muharrik gücüdür." Sizleri İslam’a davet ve Allah’a emanet ediyorum.

Yorumlar (1)

+ Yorum Yaz