Doç. Dr. Muammer OYTAN

Doç. Dr. Muammer OYTAN

İHSAN İLE YAPILAN DAVRANIŞLAR

İhsân; her işi güzel ve iyi bir şekilde yapmak; her zaman ve her yerde sanki Cenab-ı Allah bizi gözetliyormuş ve yaptığımız işleri, sergilediğimiz tavır ve davranışları denetlemekteymiş gibi hareket etmek anlamını taşır. Hz.Peygamber (s.a.s.) İhsân, Allah’a, sanki O’nu görüyormuş gibi kulluk etmendir. Çünkü her ne kadar sen Allah’ı görmesen de O seni görmektedir.” buyurmuştur. İnsanın, daima Allah Tealâ’nın huzurundaymış gibi davranması ve yaptığı işi, görevi en iyi ve güzel şekilde yapması, her türlü kötülükten-hıyanetlikten-kaytarmaktan-hileden-ahlâksızlıktan sakınması, kaçınması gerekir. Rabbini görüyormuşcasına samimi ve içten kulluk eden bir kimse, kulluğun zirvesindedir. Böyle bir kimse bütün gönlüyle Rabbine yönelmiş, özünü Rabbine teslim etmiş ve dinin özünü kavramıştır. Ayeti kerimede belirtildiği üzere:“… Kim ‘ihsan’ derecesine yükselerek özünü Allah’a teslim ederse, onun mükâfatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur…”(Bakara, 2/112) İhsan derecesine yükselmek, ibadeti en iyi ve en güzel şekilde yapma anlamına gelmektedir. Bu ilke; hayatımızın her anında, her kademesinde uygulamak zorunda olduğumuz bir ilkedir: İbadetlerin erkânına ve şartlarına uygun olarak yapılması, mesleğin-görevin hakkının verilerek ifa edilmesi, ticaretin doğruluk-dürüstlük kurallarına uyularak yapılıp aldatmaya, kandırmaya, hileye tevessül edilmemesi, aile hayatında eşlerin birbirlerine iyi ve şefkâtli davranmaları, evlâtların ebeveynlere karşı saygılı davranmaları “ ihsân’’ın günlük hayattaki tezahürleridir.  

BİZE YAKIN

Kıble yönünde hep açılan,

Dua eden el bize yakın!

Bulut gibi ufka saçılan,

Salkım saçak al bize yakın.

 

Mis kokusu kalbime doldu,

Bülbül sırsıklam âşık oldu,

Sevda çekti sararıp soldu,

Bahçe süsü gül bize yakın!

 

Has tutkuyla dağları aştı,

Aşkla çiçek çiçek dolaştı,

Şifalı formüle ulaştı,

Arı malı bal bize yakın!

 

Aşk ve sevdayı oluşturan,

Sır haberleri ulaştıran,

Can hasretleri buluşturan,

Gönül bağı yol bize yakın!

 

OYTAN’ım gelir, bir gün göçer,

Bu dünya fâni gelir geçer,

İdris Peygamber kefen biçer,

Halk taşıtı sal bize yakın!

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz