Doç. Dr. Muammer OYTAN

Doç. Dr. Muammer OYTAN

İHLÂS-NÂS-FELÂK SURELERİNİN FAZİLETİ

Peygamberimiz(s.a.s.), sahabeye, “Biriniz bir gecede Kur’an’ın üçte birini okumaktan aciz mi?” buyurmuştur. Bu sahabeye zor gelmiş, “Buna hangimizin gücü yeter Yâ Resûlullah!?” demişlerdir. Bunun üzerine Peygamberimiz(s.a.s.): “İhlâs sûresi Kur’an’ın üçte birine denktir!” buyurmuştur.(Buharî, Fedailü’l Kur’an,13).

İhlâs, felâk ve Nâs sûrelerine, üçüne birden, muavvizat denilir. Peygamberimiz(s.a.s.), bu üç sûreyi, akşam, sabah ve gece yatınca üç kere okumayı tavsiye etmiştir.

İbn. Neccar, Hz. Âişe’den şöyle rivayet etmektedir:“ Hz. Peygamber yatağına yatınca ihlâs, Felâk ve Nâs surelerini avuçlarına okurdu. Sonra da elleriyle yüzünü, bileklerini, göğsünü ve elinin ulaşabildiği her yeri mesh ederdi.” (Buharî, Fedailü’l Kur’an,14).

Hz. peygamber; “Sabah- akşam ihlâs, Felâk ve Nâs sûreleri üçer defa okunursa her türlü sıkıntının giderilmesi için yeterli olacaktır.” buyurmuştur. Ebû Davud, Tirmizî ve Nesâî bu hadisin sahih olduğunu beyan etmektedirler.(Hayatü’s S ahabe )

Yüce Rabbimizin Kur’an’da bizlere hediye ettiği Felâk ve Nâs isimli iki muhteşem surede kendisine sığınarak yaşamayı öğretmiştir. Bu yüzdendir ki Peygamberimiz(s.a.s.), Allaha sığınmanın en güzel ifadesi olarak nitelediği bu iki sureyi çokça okumamızı tavsiye etmiştir(Nesâî,İstiâze,1).

Felak ve Nâs’ı okuyarak her türlü şer ve kötülükten, karanlıklar içerisinde yolumuzu kaybetmekten Rabbimize sığınırız. Haset ve öfkenin, kin ve nefretin, batıl ve hurafenin, vesvesenin esiri olmaktan O’na iltica ederiz. Art niyetlilerin, kem gözlülerin, kalbi kararmış, vicdanı taşlaşmışların şerri karşısında O’ndan yardım isteriz.

SANA SIĞINIRIM

Azrail, emrinle canım alınca,

Allah’ım daim Sana sığınırım !

Sâlih amellerim noksan gelince,

Allah’ım daim Sana sığınırım !

 

Sayılı gün bitip vâde yetince,

Ufkumda ol güneş kesin batınca,

Nihayet bedenim kabre yatınca,

Allah’ım daim Sana sığınırım !

 

Ol bülbülüm gereğince ötmezse,

Cevap vermeye bilgilerim yetmezse,

Şâh-ı Resûl şefaat de etmezse,

Allah’ım daim Sana sığınırım !

 

Affetmezsen günâhlarım pek çoktur,

Kalbim pûr-pâk, gözüm-gönlüm toktur,

Senden başka hiç Gaffâr Tanrı yoktur!

Allah’ım daim Sana sığınırım !

 

Sağ melek hep sâlih ameller derse,

Allah’ım ilâve sevâplar verse,

OYTAN Muammer muradın erse,

Allah’ım daim Sana sığınırım !

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz