Av. Elif Süeda Özdemir

Av. Elif Süeda Özdemir

HUKUKİ OLARAK KONKORDATO

Okunuşu kadar uygulanması da zor olan ancak ülkemizin ekonomik sorunları nedeniyle artık ayakta durmak isteyen bir çok büyük markanın son çare olarak başvurduğu hukuki bir yol konkordato. Biz hukukçuların dahi nadiren kullandığı bu kavram nerdeyse günlük konuşma diline girmiş bulunmaktadır. Peki nedir bu konkordato?

Konkordato, bir firmanın ödemelerini yapmakta zorlanmasıyla birlikte alacakları için yapılan iflas anlaşması anlamına gelmektedir. İflas ettiğini açıklayan firmadan geriye kalan batık borçların temizlenmesi amacıyla ilgili kuruma atanan konkordato komiseri, kurum içerisinde mali toparlanmayı koordine ederek ödemelerin gerçekleşmesine olanak sağlamaktadır. Konkordato sisteminin asıl amacı, finansal yapısında bozulma yaşanan iyi niyetli işletmelerin korunmasıdır. Hukuken Borçlarını vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan borçluların kendilerine vade verilmesi veya alacaklıların alacağında indirim yapılması suretiyle borçlarını ödeyebilmesi ve iflastan kurtulması için öngörülen bir düzenleme şeklinde tanımlanabilir.

Konkordato iflasa benziyor olsa da hem ondan daha az masraflı hem de şirketin tasarruf ehliyetini tamamen ortadan kaldırmayan bir sistemdir.iflasa başvurmak için tacir olmak gerekmektedir ancak konkordato yoluna başvurmak için tacir olmaya gerek yoktur. Gerçek şahısların dahi bu yola başvurmasının önü açılmaktadır.iflasa başvurmak için tamamen borca batık olmak gerekirken konkordatoya başvurmak için vadesi gelen borçları ödeyememe durumunda olmak yeterlidir.Ayrıca konkordato yolunda alacaklılar bir kısım alacaklarından vazgeçmek yolunu seçmektedirler.

iflasa tabi olsun ya da olmasın tüm borçlular konkordato talebinde bulunabileceği gibi alacaklılar da bu talepte bulunabilir.

Konkordato ilan edebilmek için Asliye Ticaret Mahkemesine başvurmak ve mahkemeden onay almak gerekmektedir. Mahkeme şirkete alacaklılar ile anlaşması ve borçların sonlandırması için geçici olarak 5 ay; gerekirse 1 yıl kesin mühlet verebilecektir. Bu bir yıllık kesin mühlet gerekirse 6 ay daha uzatılabilir.

Konkordato talebinin kabul edilebilmesi için talebin bir takım şartları taşıması gerekmektedir. Konkordato talebinde bulunurken teklif edilen miktar borçluların alacaklarının kanunda söz edilen kısmını karşılaması gerekmektedir. Ve bir miktar da teminat yatırılması zorunludur.

Konkordato teklifi, alacaklılar tarafından kabul edilir ve mahkemece tasdik edilirse, artık borçlu, alacaklılarının vazgeçtikleri oranda borçlarından kurtulacaktır.

Konkordato süresinin ilanından sonra borçlu şirket, mallarını rehin edemez, taşınmaz mallarını satamaz, taşınmaz malları üzerinde mülkiyet hakkını kısıtlayıcı haklarlar oluşturamaz, mallarını bağışlayamaz rehin veremez.

Konkordato başvurusu ile birlikte gerek geçici, gerek kesin mühlet içinde konkordato kabul edilinceye kadar borçlu hakkında evvelce başlatılmış icra takipleri duracaktır. İhtiyati tedbir ve haciz kararları uygulanmayacaktır. Borçluya karşı hiçbir takip yapılamayacaktır. işçi alacakları ve nafaka alacakları ise bu kapsamın dışında olan imtiyazlı alacaklardır. Korkordato mühleti süresince borçlara faiz de işlenmeyecektir.

İşçinin bu hakkını kullanabilmesi için konkordato sürecine dahil olarak alacağını kaydettirmesi gerekmektedir.

Tüm bu hakların kullanılabilmesi için bir avukata başvurulması tavsiye edilir.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz