Avukat Gülsen Tutoğlu

Avukat Gülsen Tutoğlu

HAKKINIZDA İDDİANAME DÜZENLENMESİNİN SONUÇLARI NELERDİR?

Hakkınızda yapılan bir şikayet ya da ihbar üzerine Cumhuriyet Savcılığı ve emrindeki polis ve jandarma görevlileri söz konusu suç iddiası ile ilgili olarak  araştırma yaparak soruşturma evresi olarak adlandırılan bu süreçte olayı araştırmaktadır. “Şüphe” üzerine başlayan bu soruşturmanın amacı aslında bu şüphenin tüm yönleriyle araştırılarak kamu davasının açılmasına gerek olup olmadığını saptamaktır. Burada kamu davası denilen husus, hakkınızda açılacak olan ceza davası anlamına gelmektedir. İddianame denilen yazılı belge ise; Cumhuriyet Savcısı’nın yürütmüş olduğu soruşturma sürecinin sonunda şüpheli kişi olarak hakkınızda ceza davası açmak üzere düzenlediği belge demektir.

Diğer bir değişle; Cumhuriyet Savcısı’nın dava açtığını bildiren yazılı belgedir. Şüpheli olarak sizin hakkınızda  iddianame denilen belgenin düzenlenebilmesi için soruşturma sürecinde toplanan delillerin söz konusu suçu işlediğinizi göstermesi gerekmektedir. Bu süreçte , hakkınızda yapılan şikayet konusu suç ile ilgili olarak hem lehinize hem aleyhinize deliller  toplanarak hakkınızda bir ceza davası açılıp açılmaması gerektirdiğini Cumhuriyet Savcısı takdir edecektir. Keza; Cumhuriyet Savcısı yaptığı soruşturma neticesinde ceza davası açılmasına gerek olmadığı yönünde takdir hakkını kullanırsa  söz konusu suçla ilgili olarak  kovuşturmaya yer olmadığı kararı gündeme gelecektir.

İddianame, Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlandığı için ;  elinize  iddianame denilen yazılı belgeyi aldığınızda ; işlemiş olduğunuz suç konusu olan olay açık bir şekilde anlatılmakta olup, suç konusu olaya dayanak olan deliller de açıkça ifade edilmektedir. Bunun dışında mağdur olan kişi ve suçtan zarar gören başka kişiler var ise bu kişilerin de kimlik bilgilerine, söz konusu suç ve yaptırım olarak uygulanması gereken kanun maddeleri hakkında da  bilgi sahibi olmanız mümkündür. Bu iddianamenin talep kısmında ; söz konusu suçun yaptırımı olarak  ceza veya güvenlik tedbiri uygulanması kamu adına talep olunur şeklinde ibare bulunmaktadır. İddianame denilen bu yazılı belge , aslında soruşturma evresinin son evresidir.İddianame hazırlandıktan sonra mahkemenin ne zaman olacağı yani sizin hakim karşısına ne zaman çıkacağınız  iddianameyi kabul eden  ceza mahkemesi’nin iş yoğunluğuna bağlı olup ; bu durumla ilgili kesin bir süre öngörülmemektedir. Söz konusu iddianame kabul edildikten sonra mahkeme duruşma gününü size  tebliğ edecektir. Tebligat elinize ulaştıktan sonra duruşma gününde , hakim karşısına çıkarak tüm bildiklerinizi doğru bir şekilde anlatmanız yargılama süreci açısından oldukça önemlidir.

 Soruşturma aşamasında  Cumhuriyet Savcılığı tarafından mahkemeye sunulan iddianame,  mahkeme tarafından incelendikten sonra “iddianamenin iadesi kararı” ile savcılığa geri de gönderilebilir. Yani; iddianamenin ve soruşturma evrakının verildiği tarihten itibaren on beş gün içinde soruşturma aşamasına  ilişkin  belgeler incelendikten sonra, eksik veya hatalı noktalar belirtilmek suretiyle mahkeme tarafından iddianame iade edilebilir. Kanunda sayılan bu iddianamenin  iade  edilmesine ilişkin gösterilen sebeplere örnek vermek gerekirse; iddianame söz konusu suç iddiasına ilişkin yeterli delil olmaksızın düzenlenmişse mahkeme tarafından  Cumhuriyet Savcılığı’na geri iade edilebilmektedir. Bundan sonraki süreçte ; Cumhuriyet savcısı, eksiklikleri tamamladıktan ve hatalı noktaları düzelttikten sonra, yeniden iddianame düzenleyerek  mahkemeye tekrardan  gönderir. Burada belirtmek gerekir ki ; hakkınızda düzenlenmiş bir iddianamenin olması sizin mutlaka söz konusu iddianamede yer alan suçtan ceza alacağınız anlamına gelmemektedir. Yargılandığınız mahkemede söz konusu suçu işlemediğiniz hakim tarafından takdir edilirse şayet ; hakkınızda suçu işlemediğinize ilişkin olarak karar da  verilebilmektedir.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz