Doç. Dr. Muammer OYTAN

Doç. Dr. Muammer OYTAN

HAK VE BATIL

Yüce Rabbimizin güzel isimlerinden birisi de el-Hak’tır Rabbimiz, hakkın, hakikatin, adaletin kaynağı ve yegane sahibidir. O, Âdem (a.s.)dan Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.s) e kadar bütün peygamberleri aracılığıyla insanları hakkı tanımaya davet etmiştir. İnsanlık tarihinin hak-batıl mücadelesi, Hz. Adem’in iki oğlu Hâbil ve Kâbil ile başlamıştır. Hâbil, teslimiyet ve samimiyetle hakkın yanında yer almış; Kâbil ise hırsı ve kıskançlığıyla bâtılın tarafını seçmiştir. Habil, kıyamete kadar iyiliğin ve iyilerin öncüsü, Kâbil ise, işlediği cinayetle kötülerin ve kötülüklerin sembolü olarak  anılmaya devam edilecektir.

Hak, tevhid inancıdır, Allah’a iman ve teslimiyettir, yalnızca O’na kul olmaktır. Bâtıl ise, Allah’ın varlığını ve birliğini inkâr etmek va O’na şirk koşmaktır; O’ndan başkasına kulluk etmektir; Allah’ın sayısız nimetlerine kör ve sağır kesilmektir. Hak, İslâm’ın hayat veren ilkeleri ve insanı insan yapan, dünyayı yaşanılır kılan güzelliklerdir; Batıl ise, İslamla bağdaşmayan anlayış ve inanışlardır; insanın onur ve haysiyetini zedeleyen kötülüklerdir.

Hak, doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü ayırt eden ayırt eden hidayet rehberimiz Kur’an’ı Kerimdir; Peygamber Efendimizin eşsiz örnekliğidir. Bâtıl ise Yüce Kitabımızı ve Peygamberimizin sünnet-i seniyesini gönüllerden silmeye yönelik hareketlerdir. Hakkın yolunu tutanlar, yüce değerler uğruna mücadele ederken; dünyada barış, huzur, ve adaleti temin için çabalarken Bâtılın hizmetkarları, fitne, fesat, yalan, iftira ve bozgunculuk peşinde koşarlar, şehirleri harabeye çevirmeye, zihinleri ve gönülleri tahrip etmeye çalışırlar.

Koca hayat geçip gitti; hoş, bu oldu da

Gafil, neden Yüce Mevlâyı hiç anmadı?

Sedefler gizemli incilerle doldu da

Neden balıklar suya bir türlü kanmadı!?

                       

Şafak söker, seherde kısmet dağıtılır,

Râbbin himmeti ışınlar gibi akar!

Gör, Hakkın sonsuz kudreti işte budur,

Güneş doğar doğmaz yıldızları yakar!

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz