Bülent ÖZATAY

Bülent ÖZATAY

GENÇ GİRİŞİMCİLERDE KAZANÇ İSTİSNASI

6663 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20 nci maddesi yeniden düzenlenerek “genç girişimciler için kazanç istisnası” uygulaması getirilmiş, 05.05.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 292 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile uygulamaya açıklık getirilmiştir.

 

 • Maddenin Yürürlük Tarihi

Genç girişimcilerde kazanç istisnası uygulaması, maddenin yürürlük tarihi olan 10 Şubat 2016 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Bir başka deyişle, istisna uygulaması 10.02.2016 tarihinden sonra faaliyete geçen genç girişimcilerin kazançlarına uygulanacaktır.

 

 • Genç Girişimcinin Yaşı

Genç girişimci kazanç istisnasından, mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış girişimciler yararlanacaktır.

 

 • Genç Girişimcinin Mükellefiyet ve Faaliyet Türleri

Genç girişimci kazanç istisnasından yararlanmak için;

 • girişimcilerin kendi adına ilk defa mükellefiyet tesis ettirmesi,
 • girişimcinin tam mükellef gerçek kişi olması, bir başka deyişle gelir vergisi mükellefi olması,
 • mükellefiyetinin ticari, zirai veya mesleki faaliyet kapsamında olması

gerekmektedir.

 

 • Genç Girişimci İstisna Süresi ve Tutarı

Genç girişimcilerin;

 • üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarının
 • 75.000 TL’lik kısmı

gelir vergisinden müstesnadır.

İşe takvim yılı içinde başlanılması veya terk edilmesi durumunda, 75.000 TL’lik istisna tam olarak uygulanacak, kıst uygulama yapılmayacaktır.

 

 • Kullanılamayan İstisna Tutarı

 

Kazanç yetersizliği nedeniyle yılı içinde kullanılamayan istisna tutarı, bir sonraki yıla aktarılamayacak, sonraki yıl kazançlarından indirilemeyecektir

 

 • Faaliyetin Ortaklık Olarak Yürütülmesinde İstisna Uygulaması

Faaliyetin ortaklık olarak yürütülmesi halinde, mükellefiyetin istisnadan faydalanabilmesi için tüm ortakların ayrı ayrı istisna şartlarını taşımaları gerekir.

 

 • Mevcut Bir İşletmeye veya Mesleki Faaliyete Sonradan Ortak Olunması

Genç girişimci şartlarını taşıyan bir girişimcinin mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olması halinde, genç girişimci istisnasından yararlanılamayacaktır.

 

 • Mevcut Bir İşletmenin veya Mesleki Faaliyetin Devralınması

Mevcut bir işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, istisnadan yararlanılabilmesi için, devralınan kişinin eş veya üçüncü dereceye kadar kan veya sıhri hısım olmaması gerekmektedir.

Ölüm dolayısı ile eş veya çocuklar tarafından devralınma durumunda, üç vergilendirme dönemi boyunca istisnadan faydalanılacaktır.

 

 • İstisnadan Faydalanmanın Şartları

Genç girişimci istisnasından yararlanmak için;

 • işe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmesi,
 • mükellefin kendi işinde bilfiil çalışması ya da işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi

gerekmektedir.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz