Dr. Ahmet TAN

Dr. Ahmet TAN

GAZİANTEP YAŞLANIYOR

Bir şehrin geleceği ile ilgili yorum yapabilmek için en önemli verilerden bir tanesi nüfus verileridir.

Bu verileri derinlemesine analiz ettiğiniz zaman problemlerin kaynağını daha net tespit imkânına kavuşursunuz.

Onun için verileri doğru tespit etmek, onları doğru okumak ve buna göre politika üretmek gerekir.

Aksi takdirde verileri göz ardı ederseniz hiçbir probleme kalıcı çözüm bulamazsınız ve problemlerle yaşamaya devam edersiniz ve Gaziantep rakamlarına da böyle bakmak lazım diye düşünüyorum.

TÜİK’ in son 20 yılın nüfus rakamlarını incelediğimizde karşımıza enteresan bir fotoğraf çıkıyor.

0- 4 yaş arası nüfusun miktarı yıllar itibariyle şu şekilde ortaya çıkmış;

1990 yılında 150.953, 2000 yılında 170.583, 2010 yılında 210.842, 2011 yılında 215.033, 2012 yılında 217.676 kişidir.

Her dönem veya her yıl düzenli olarak bir artış söz konusudur.

Yukarıda verilen yılların oransal oranlarına baktığımızda da şöyle bir fotoğraf ortaya çıkıyor.

0-4 yaş arası nüfusun toplam nüfus içindeki oranı;

1990 yılında %13.25, 2000 yılında %13.26, 2010 yılında % 12.42, 2011 yılında da %12.26, 2012 yılında %12.09’dır.

Oransal olarak bir azalma göze çarpmaktadır.

Yaş verilerini biraz daha detaylandırdığımızda daha ilginç bir durum ortaya çıkıyor.

2012 yılında Gaziantep ilinin toplam nüfusunun 43.402 kişisi 0 yaşında, 42.911 kişisi 1 yaşında, 42.957 kişisi 2 yaşında, 43.588 kişisi 3 yaşında, 44.818 kişisi 4 yaşında ve 44.239 kişisi de 5 yaşındadır.

75 yaş üzerindeki nüfus rakamlarına baktığımızda da şunlara söylemek mümkündür.

1990 yılında 13.380, 2000 yılında 13.780, 2010 yılında 27.688, 2011 yılında 29.110, 2012 yılında da 30.638 kişidir.

75 yaş üzeri nüfusun oransal artış oranı 0-4 yaş arasındaki oransal artış oranından daha yüksek görünmektedir.

Zira 1990 yılında 75 yaş üzeri nüfusun toplam nüfus içindeki oranı % 1.07 iken, bu oran 2000 yılında % 1.09, 2010 yılında %1.37, 2011 yılında da %1.67, 2012 yılında da %1.78 olarak gerçekleşmiştir.

Gaziantep ilinin genç nüfus miktarı artış hızı yavaş da olsa artmaya devam ederken yaşlı nüfus oranı hızla artmaktadır.

Bir bakıma Gaziantep yaşlanmaktadır.

Önümüzdeki yıllarda da bu trendin devam edeceği tahmin edilmektedir.

Gaziantep’in temel problemlerine kalıcı çözüm aranırken bu rakamların iyi irdelenmesi gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz