Bülent ÖZATAY

Bülent ÖZATAY

Fatura Düzenleme ve Doğrudan Gider Yazma Hadleri

2013 Yılında Uygulanacak Fatura Düzenleme ve Doğrudan Gider Yazma Hadleri

 

Vergi Usul Kanunu’nun 232 nci maddesinde fatura kullanma zorunluluğu ve haddi belirlenmiş; mükerrer 414 üncü maddesinde ise bu haddin yeniden değerleme oranında artırılacağına ve Bakanlar Kurulunun bu miktarı yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olacağına hükmedilmiştir.

 

2012 yılında 770.-TL olarak uygulanan fatura düzenleme haddi 31.12.2012 tarih ve 422 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2013 tarihinden itibaren 800.-TL’ye yükseltilmiştir.

 

 

Diğer taraftan Vergi Usul Kanunu'nun 313 üncü maddesinde doğrudan gider yazma haddi belirlenmiş; mükerrer 414 üncü maddesinde ise, bu haddin yeniden değerleme oranında artırılacağına ve Bakanlar Kurulunun bu miktarı yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olacağına hükmedilmiştir.

 

31.12.2012 tarih ve 422 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklarda sınır 01.01.2013 tarihinden itibaren 800.-TL olarak belirlenmiştir.

 

Bir başka deyişle, 01.01.2013 tarihinden itibaren 800.-TL’ye kadar olan amortismana tabi iktisadi kıymetler doğrudan gider yazılabilecek, bu değerin üzerindeki iktisadi kıymetler ise amortisman yoluyla giderleştirebileceklerdir. 

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz