Avukat Gülsen Tutoğlu

Avukat Gülsen Tutoğlu

EMEKLİ MAAŞINDAN NAFAKA KESİNTİSİ YAPILABİLİR Mİ?

İcra takibi , borçlu kişinin  borcunu herhangi bir sebeple ödeyememesi durumunda alacaklı tarafın bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek üzere İcra Müdürlüğü nezdinde başlattığı işlem demektir. Alacaklı tarafın ; İcra Müdürlüğü’ne vereceği takip talebi ile birlikte hazırlanan ödeme emri , borçlu kişiye  tebliğ edilmektedir. Bu tebliğden itibaren borçlunun, hakkında başlatılmış olan bu icra takibine yasal süresi içinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Şayet; borçlu hakkında başlatılan  bu icra takibine itiraz etmezse takip kesinleşir ve haciz aşaması denilen süreç başlayacaktır. Haciz aşamasında ; borçlunun evine hacze gidilebilir, bankada bulunan paraları, varsa taşınmazları, aracı  ve üçüncü kişilerde bulunan hak ve alacaklarına haciz konulması talep edilebilir. Veyahut borçlunun maaşı varsa ; maaşına haciz yazılarak;  her ay düzenli bir şekilde maaşından kesinti yapılması da alacaklı tarafından talep edilebilir.  Maaş haczi dediğimiz bu durumda  borçlu kişinin düzenli olarak çalışması  karşılığı iş yerinden almış olduğu ücretinin 1/4 ‘lük  kısmında icra kanalı ile kesinti yapılmasıdır. Şayet; sizin başlattığınız icra takibi haricinde borçlu kişi hakkında mevcut başka icra dosyaları bulunuyorsa sizin icra dosyanız maaş haczinde sıraya girecek olup ; sizden önceki dosyaların maaş kesintileri bittikten sonra sizin dosyanıza sıra gelecektir. Maaş haczinin ne zaman son bulacağı ile ilgili olarak; söz konusu dosya borcunun asıl alacağı, faizi, icra harç ve giderlerin tamamının tahsil edilmesiyle birlikte borçlunun maaşında yapılan  kesinti de son  bulacaktır.

Almış olduğunuz emekli maaşınız açısından ise borcunuz ile ilgili olarak kesinti yapılıp yapılmayacağı noktasında ;  kural olarak emekli maaşınız  haczedilemez. Lakin; bu durumun istisnaları bulunmaktadır. Bunlar ;  Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim alacakları ile nafaka alacakları ve ancak sizin borçlu olarak emekli maaşınızdan kesinti yapılmasına yani emekli  maaşınıza  haciz yazılmasına onayınızın olması halinde haczedilmesi mümkündür. Bundan ötürü; emekli maaşınız, Sgk alacakları ve nafaka alacakları dışında  muvafakatınız  olmadan haczedilememektedir. Emekli maaşınızdan yapılan bu kesinti de , aldığınız maaşın en fazla 1/4 ‘ü kadar olabilmektedir. Örneğin; eşinizden boşandığınız takdirde; mahkeme tarafından hükmedilen nafaka ödemesini eşinize ödemediğiniz takdirde; eşiniz sizin aleyhinize icra takibi başlatabilir, takip kesinleştikten sonra da sizin emekli maaşınıza haciz yazılmasını talep edebilir. Bu durumda ; söz konusu alacak,  nafaka alacağı olduğu için sizin emekli maaşınızdan her ay kesinti yapılabilecektir. Veyahut ; borçlu olarak siz herhangi bir borcunuzdan ötürü emekli maaşınızdan kesinti yapılmasına ilişkin olarak muvafakat verdiğiniz takdirde de  yine emekli maaşınıza haciz yazılabilecektir.

Ayrıca ; icra takibinin konusu olan bu nafaka alacakları İcra İflas Kanununa göre düzenlenecek sıra cetvelinde 1. sıra alacaklar arasında yani öncelikli alacaklardan sayıldığından ötürü ;  nafaka borçlusu olarak  sizin menkul ya da gayrimenkul mallarınızın icra yolu ile satılması durumunda satış parasından nafaka alacağı öncelikle eşinize  ödenecektir. Şayet; nafakanızı her ay düzenli olarak nafaka alacaklısı eşinize ödüyorsanız ödeme yaptığınıza dair banka dekontlarınızı saklamanız önemlidir. Bu durum ileride bir icra takibi ile karşı karşıya kalmanız durumunda lehinize bir delil teşkil edecek olup; borcunuzu ödediğinize dair bir ispat aracı olacaktır.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz