Nergiz Karakuş

Nergiz Karakuş

DİL GELİŞİMİNDE HAREKETİN ÖNEMİ

Çocuğun dil gelişimi için gerekli ana kurallarıdan olan hareket ve algılama becerisidir. Çocuklar hareket ile beyin gelişimlerini sağlıklı yaparlar. Hareket halinde beyine algı yolluyla alınan bilgiler daha çabuk gider. Bu sebep ile çocukların bütün öğrenme den sorumlu sistemileri çevresindeki duyduğu kelimeleri ve sesleri beyine sinir sistemi yolluyla ileterek, hafızaya konuşma için kaydeder. Çocuk hareket ve spor aletleri ile yaptığı tecrübeleri kurduğu bağlantılarla kelimeleri pekiştirir. Hareket ve dil, konuşma arasında güçlü ve sıkı bir bağ vardır.

Vücudun hareketi ile ana beyin ile eski beyin arasında limbik sistem kontrolü sağlar. Ana beyinde hareket reflexleri ile örneğin tutmak ve zamanla karmaşık hareket akışı, tüm duyu organlarımızla, görmek, duymak, dokunmak gibi, limbik sistem tarafından yönetilirler. Limbik sistem duygusal zekamızdan da sorumlu bir bölgedir; hafıza oluşumunda, hatırlamalarda ciddi bir rollü vardır. Şayet bu iki beyin parçası tam işlevlerini görürlerse konuşma ve dil gelişimide normal düzeyde gerçeklesir. Zihinsel gelişimde dil gelişiminde büyük rol oynar. Hepsi birbirine bağlantılıdır, birinden biri işlevini iyi yapmasa çocuğun dil gelişiminde de hasarlar ve aksaklıklar görülür. Hareket, duyusal ve zihinsel algılar koordinasyon tam oluşmuşsa, çocuklar doğru konuşmayı öğrenirler ve tüm dil için sunulan imkanları kullanma becerilerini geliştirirler.

Genelikle küçük yaşlardaki çocuklar duygularını, isteklerini, korkularını ve ihtiyaçlarını daha konuşamadıklarından, kendilerini vücut dili hareketleri ile ifade etmeye çalışırlar. Örneğin sevindiklerinde ellerini birbirine vurarak alkış çalmaları, gülerek ve sinirlendiklerinde bir oyuncağını atarak öfkesini gösterirler.Dil ve konuşma becerileri ilk yaş dönemlerinde genel motor gelişimleri ile bağlantılıdır. Bunların bir kısmı, çocuk dillini dudaklarını ve gırtlak konuşma esnasında hareket etmeye başladığında görebiliriz. Çok iyi motorik becerisi gelişmiş çocuklar, kendilerini sorunsuz ifade ve iyi bir telafuz becerilerine sahiptirler. Dil gelişimlerinde de geçikme ve aksaklıklar görülmez. Konuşmak ve ilerde yazı yazabilmek sadece el becerisinin koordinasiyonu iyi işlerse olur. İnsanların öğrenme sisteminde yüzbinlerce kasların işlevi ile olmaktadır.

Çocuklar hareket ettiklerinde, kaslar, eklemler ve tüm vücut sinyal mekanizmasını açarak beyne bilgileri çabuk aktarır. Az hareket eden çocuklarda gereken bilgi ve algı beyine aktaramadıklarından dilgelişim sorunları yaşarlar. Vestibüler sistem, hareket halindeyken dik durmamızı, dengemizi korumamızı, hareket etmemizi sağlar.  Vestibüler ve dil problemleri olan çocuklar, işlev bozukluklarını gidermek için gerekli terapi programlarıyla desteklenmektedirler. Dil ve konuşma terapistleri, tedavi sürecinde özellikle salıncakta yada salanan sandalyelere oturtarak çocukların öğrenmelerinde, beyine sinyalarin ulaşmasını sağlarlar.

Çocuklarınızın bol hareket etmesini sağlar ve spor aktivitelerine yönlendirirseniz; onun dil gelişimini desteklemiş olursunuz. Ağız motorik becerisinide ağız cimnastikleri ve şarkılar söyleterek gelişimine yardımcı olursunuz.

Bol hareket ve konuşma imkanları yaratmanız önerilir.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz