Avukat Gülsen Tutoğlu

Avukat Gülsen Tutoğlu

DAVADAN FERAGAT ETMEK NE DEMEKTİR?

Davadan feragat etmek, davacı taraf olarak sizin dava dilekçenizde yazmış olduğunuz sonuç bölümünden  kısmen ya da tamamen  vazgeçmeniz demektir. Bilindiği üzere ; hiç kimse, kendi lehine olan bir davayı açmaya zorlanamayacağı gibi, açmış olduğu  bir davayı da sonuna kadar takip etmeye zorlanamaz. Feragat etmekle siz, tek taraflı bir irade beyanıyla dava konusu yaptığınız hakkınızdan vazgeçmektesinizdir. Davadan feragat, yalnızca davacı tarafından yapılabilmekte olup; yazılı ya da sözlü olarak bu işlem yapılabilmektedir. Sözlü feragat yaptığınız takdirde, duruşma esnasında bu talebiniz duruşma zaptına geçecektir.

Yazılı feragat yaptığınız takdirde  ise ; davacı taraf olarak sizin mahkemeye bu talebinizle ilgili olarak bir dilekçe vermeniz gerekmektedir. Feragat etmek istediğiniz takdirde bu talebiniz , karşı tarafın yani davalının veyahut  mahkemenin kabulüne bağlı değildir. Ayrıca ;  dava dilekçenizde yazmış olduğunuz talebinizle ilgili tam veya kısmi olarak feragat yapabilirsiniz. İkisi arasındaki farka değinecek olursak; Tam feragat yaptığınız takdirde; dava dilekçenizde yer alan  talep sonucundan tamamen vazgeçmiş olmaktasınızdır. Oysa ki; kısmi feragat yaptığınızda dava dilekçenizde yer alan talebinizin yalnızca bir kısmı için davanız sona ermektedir. Kısmi feragat halinde sizin, feragat ettiğiniz bu kısmı, dilekçenizde yahut duruşma tutanağında  açıkça belirtmeniz gerekmektedir.

Açmış olduğunuz her türlü davada feragat edebilme hakkına sahipsinizdir. Ancak, bazı davalarda istisnai durumlar mevcuttur. Bu davalara örnek vermek gerekirse; Hâkimin fiili sebebiyle devlete karşı açılan tazminat davaları ve ortaklığın giderilmesi davalarında feragat etmeniz ne yazık ki  davanızı sona erdirmeyecektir. Kanunumuzda da belirtildiği üzere; siz davacı olarak  davanızdan feragat edince,davada aleyhinize hüküm verilmiş (davayı kaybetmiş) gibi yargılama giderlerini ödemek durumundasınızdır.

Peki, ne zamana kadar açtığım davamdan feragat edebilirim derseniz?

Sizin, hüküm kesinleşinceye kadar davanızdan feragat edilebilme hakkınız bulunmaktadır. Burada hükmün kesinleşmesi demek ; boşanma davasından örnek verecek olursak normal şartlarda açtığınız davanızda hâkim olayları ve dosya içerisine sunulan delilleri değerlendirerek hükmünü açıklayacaktır. Ancak bu karar ile birlikte tabî ki taraflar boşanmış sayılmayacaklardır. Duruşmanın ardından yaklaşık 2-3 hafta içerisinde mahkeme, verdiği boşanma kararının hangi hukuki gerekçelere dayandığını gösterecek şekilde gerekçeli karar hazırlayacaktır. Daha sonrasında taraflar mahkeme kararının hemen kesinleşmesini istiyorlarsa şayet; gerekçeli kararı tebliğ aldıktan sonraki süreçte verilen bu mahkeme kararına itiraz etmemeleri gerekmektedir . Taraflarca bu karara itiraz edilmediği takdirde mahkeme kararı kesinleşmiş olacaktır. Tarafların bu gerekçeli karara itiraz etmesi durumunda ise İstinaf Mahkemesi ’nden söz konusu davanızla ilgili olarak karar gelinceye kadar kesinleşme olmayacaktır.

Son olarak sizin; Davanızı geri almanız (vazgeçmeniz) ile davadan feragat etmeniz ilerleyen zamanda tekrar dava açmak istemeniz noktasında farklılık arz etmektedir. Şöyle ki; Davanızı geri almada, davacı olarak siz aslında talep sonucundan vazgeçmemektesinizdir , ileride tekrar dava açabilme hakkınız elinde bulunmaktadır. Oysa ki feragat ettiğiniz takdirde, davacı  taraf olarak siz, dava konusu yapmış olduğunuz haktan feragat etmektesinizdir. Davacı taraf olarak siz, feragat etmiş olduğunuz  davayı ilerleyen zamanda ne yazık ki tekrar açamayacaksınızdır. Yani feragat edilen dava yeniden açıldığında, kesin hüküm mevcutmuş gibi, dava şartı eksikliğinden davanız reddedilecektir.

Misalen ; feragat ettiğiniz bir boşanma davasını yeniden açabilmeniz için yeni açtığınız bu davanızda yer alan boşanma sebeplerinin; daha önce açmış ve feragat ettiğiniz bir önceki boşanma davanızdan sonra meydana gelmiş olması gerekmektedir. Ayrıca; davadan feragat etmeniz, davalı tarafın  rızasına bağlı olmadığı halde, davacı taraf olarak sizin davanızı geri alabilmeniz  davalının rızasına bağlıdır.  Bu arada; davadan feragatinizin  hata sonucu yapıldığı veya hile ya da korku sonucu feragat ettiğiniz yönünde iddianız bulunuyor ise, hatanın veya hilenin anlaşıldığı ya da korkunun ortadan kalktığı tarihten itibaren bir yıl içinde feragatin iptali davasını açabilirsiniz.Tüm bunlara değindikten sonra ;  davanızdan feragat etmek istemeniz halinde sonuçlarını iyi bir şekilde değerlendirerek karar vermeniz hak kaybı yaşamamanız açısından önem arz etmektedir.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz