Doç. Dr. Muammer OYTAN

Doç. Dr. Muammer OYTAN

CENNETE FİDAN DİKMEK

Ebu Eyyûb el-Ensarî şöyle anlatmaktadır:Hz. Peygamber, İsrâ gecesi Hz. İbrahim’in yanına gittiğinde Hz. İbrahim, ‘Yanındaki kim ey Cibril ?’dedi. Hz. Cebril de: ‘Bu Muhammed’dir ’dedi. Hz. İbrahim(a.s.) de, ‘Ey Muhammed ümmetine emret, Cennete çok fidan diksinler. Cennet toprağı güzeldir, arazisi de geniştir.’ dedi. Hz. Peygamber,Cennete fidan nasıl dikilir ?’ diye sorunca, Hz. İbrahim de:Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh= Güç ve kuvvet ancak Allah’ın ihsanı ile vardır.”  cümlesini söyleyerek olur!dedi.(Ahmed, Müsned,V. 418)

Başka bir rivayete göre de Hz. İbrahim(a.s.), Cennete fidan dikilebilmesi için: “Süphânellâhi ve’-l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh’il aliyyil azim =Allahı noksan sıfatlardan tenzih ederim, her türlü övgü Allaha mahsustur. O’ndan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak aziz Allah ile vardır.” denilmesini söylemiştir.

Sabah, namazda değil, daha erken

Horoz, “Lâ İlâheillallah!” derken,

Kalk, tefekkür et, dua et ve yakar,

Nasibin al, Râb hidayet ederken!

 

Bahara bak ve bu kez mutlaka gör,

Canlanışın sevinç  çığlığını duy!

Yeşil yaprak, her renk çiçek ve böcek,

Doğal kanundur bu, ilâhî bir huy

Kimisi doğup  kimisi ölecek!

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz