Avukat Gülsen Tutoğlu

Avukat Gülsen Tutoğlu

BOŞANMA DAVASINDA GEÇİCİ VELAYET NEDİR?

Boşanma davasının açılmasının ardından söz konusu dava süreci son buluncaya kadar çocuğun velayeti geçici olarak taraflardan birine verilebilmektedir. Bu husustaçocuklar hakkında verilen geçici velayete ilişkin karar da çocuğun yaşı, üstün yararı , tarafların sahip olduğu olumlu ve olumsuz özellikler, çocukların düşünce ve davranışları, yaşam koşulları ve açılmış olan boşanma davasına konu olan olaylar etkili olmakta olup ; hakim tüm bu hususlar doğrultusundakararını vermektedir. Söz konusu geçici velayet kararı, boşanma davası devam ederken tedbiren verilen bir karar olup; boşanma kararının kesinleşmesi ile sona ermektedir.Ayrıca ; velayet konusunda; 0-3 yaş arası ve 3 ile 7 yaş arasındaki çocukların velayeti istisnai durumlar hariç olmaküzere genellikle anneye verilmektedir. Ancak ; annenin fiil ehliyetine sahip olmaması, akıl hastası olması , çocuğununsağlığına bilerek zarar vermesi ya da  çocuğuna bakmaktan aciz olması gibi sebeplerin var olması halinde çocuğun velayeti anneden alınarak babaya yine verilebilmektedir. 6 ile 12 yaş arasındaki çocuklarda ise; yaş faktörünün yanında tarafların çocuğa sunacakları eğitim hayatı gibi imkanlar da ağırlıklı olarak göz önüne alınmaktadır. 12 yaş ve üzerinde ise;hakim öncelikle bu yaş grubunda yer alan çocuğu dinledikten sonra velayet konusunda takdir hakkını kullanmaktadır. Tüm bu süreçte önemli olan çocuğun üstün yararı olduğu için ; çocuğun yaşantısına etki eden maddi ve manevi tüm hususlar göz önüne alınarak karar verilmektedir.

Geçici velayete ilişkin karar, boşanma davası sürecinde geçerli olan tedbir niteliğinde bir karar olup dava sonucunda söz konusu kararının aksine bir kararın ortaya çıkması da mümkündür. Yani; dava sürecinde çocuğun geçici velayet hakkına annenin sahip olmasına karar verilmişken; dava sonunda velayet hakkına sadece babanın sahip olabileceği şeklinde karar da verilebilmektedir. Ayrıca çocuğunuzungeçici velayeti tarafınıza verildiği halde; eşiniz çocuğunuzu tarafınıza teslim etmiyorsa bu durumda sizin çocuğunuzun geçici velayetini almış taraf olarak icra dairesine başvurarak,çocuk teslimine ilişkin mahkeme ara kararını da ibraz ederek,karşı taraftan çocuğunuzun tarafınıza teslimini talep edebilmeniz mümkündür. Bu süreçte; boşanma davası sonuçlandıktan sonra  velayeti kendisine verilmiş olsun ya da olmasın ana ve babadan her biri çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptir. Böylelikle haftanın belli günlerinde veya hafta sonları belirli saatler aralığında, bayramların bir dönemlerinde, şubat tatilinin bir döneminde ya da yaz tatilinin bir bölümünde çocuğunun velayetini alamayan  taraf ile çocuk arasında görüşme imkanı sağlanmış olacaktır.Velayeti alamayan taraf ile çocuk arasındaki görüşmenin ne zaman ve ne şekilde olacağını hakim takdir etmekte olup;böylelikle çocuğunun velayetini alamayan taraf açısından da herhangi bir hak kaybı oluşmamış olacaktır.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz