Ahmet YETİM

Ahmet YETİM

BAZI SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ TEKRAR WWW.SGK.GOV.TR DE

Bilindiği üzere 07.05.2010 tarihli 5982 sayılı Kanunun 2 inci maddesiyle T.C. Anayasasının 20 inci maddesine eklenen 3 üncü fıkrasında kişisel verilerin korunmasına ilişkin bir düzenleme yapılmıştı. Bu düzenlemeden sonra Kurumumuzun internet sitesinden sigortalılarımıza, emeklilerimize ve diğer paydaşlarımıza sunduğu elektronik ortamdaki bazı sorgulamalar kapatılmış ve e-Devlet kapısına taşınmıştır. Bu sorgulamalar www.turkiye.gov.tr üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Bu uygulama sonrasında internet sitemizden sorgulama yapan kurum ve kuruluşlar ile sigortalılarımız internet sitemizden doğrudan sorgulama yapamamakta, sadece sigortalılarımız PTT’den almış oldukları kişisel şifrelerle www.turkiye.gov.tr internet adresinden sorgulama yaparak kişisel verilerine ulaşabilmektedirler.

Bu konuda ciddi sıkıntılar yaşanmış ve sigortalılarımız ile diğer paydaşlarımız çeşitli mağduriyetlerle karşı karşıya kalmışlardır. Bunun üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yapılan değerlendirme sonucunda 15.12.2011 tarihinden itibaren internet sitemizden kaldırılan bazı sorgulamalara yeniden yer verilmesine karar verilmiştir.

Daha önceki uygulamada sadece T.C.Kimlik numarası yada sigorta sicil numarası ile sorgulama yapılırken 15.12.2011 tarihinden sonraki uygulamada T.C. Kimlik numarasının yanında “kişinin baba adı, nüfusa kayıtlı olduğu İl/İlçe, cilt no, aile sıra no” gibi herkes tarafından bilinmesi mümkün olmayan özel bilgiler de istenecektir. Bu şekilde başkalarına ait bilgilerin sorgulanabilmesi ihtimalinin de en aza indirilmesi sağlanmış olacaktır. Sorgulamaların tekrar internet sitemizden yapılması ile hem kayıtdışı ile mücadele de önemli bir adım atılacak hem de kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu sosyal güvenlik verilerinin doğrudan internet sitemizden temin edilmesi sureti ile sigortalılarımızın İl Müdürlüğümüze gelmelerine gerek kalmayacaktır.

Bu uygulama 15.12.2011 tarihinde aktif hale getirilecektir. Uygulama kişisel bilgilerinin internet sitemizden sorgulanmasını istemeyen ve kendisine ait sorgulamaların sadece www.turkiye.gov.tr adresinden yapılabilmesini isteyen sigortalılarımızın, İl Müdürlüklerimize gelerek dilekçe ile şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu bağlamda 15.12.2011 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen bilgiler www.sgk.gov.tr adresinden alınabilecektir.
1-Sigortalı tescil kaydı tespiti(4/a, 4/b, 4/c)
2-Hizmet hesabı/Hizmet dökümü(4/a)
3-Sigortalı hizmet listesi(4/b)
4-Emekli aylık bilgisi(4/a,4/b,4/c)
5-Müstahaklık sorgulama (4/a,4/b,4/c)

AKTİF/PASİF DENGEMİZ YÜKSELİYOR

Başkanlığımızın yayınladığı resmi istatistik bültenlerine göre Gaziantep ilimizdeki aktif sigortalı, pasif sigortalı(emekli)sayıları ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi için çok önemli olan aktif/pasif dengesi yani çalışan/emekli dengesi sürekli yükselmektedir. Aşağıda bugünden geriye son iki yıldaki rakamlar verilerek ilimizin bu konudaki performansı değerlendirilmiştir.

2009 yılı Eylül sonu itibariyle;

Yıl/Ay Aktif sigortalılar Toplam
SSK
(4/a) Bağ-Kur
(4/b) Emekli Sandığı(4/c)
2009/09 139.758 51.850 32.584 224.192

Yıl/Ay Pasif(emekli)sigortalılar Toplam
SSK
(4/a) Bağ-Kur
(4/b) Emekli Sandığı(4/c)
2009/09 58.568 37.003 17.312 112.883

Yıl/Ay Aktif/Pasif Dengesi
2009/09 1,9

2010 yılı Eylül sonu itibariyle;

Yıl/Ay Aktif sigortalılar Toplam
SSK
(4/a) Bağ-Kur
(4/b) Emekli Sandığı(4/c)
2010/09 161.196 55.209 33.485 249.890

Yıl/Ay Pasif(emekli)sigortalılar Toplam
SSK
(4/a) Bağ-Kur
(4/b) Emekli Sandığı(4/c)
2010/09 62.311 38.396 17.729 118.438

Yıl/Ay Aktif/Pasif Dengesi
2010/09 2,1

2011 yılı Eylül sonu itibariyle;

Yıl/Ay Aktif sigortalılar Toplam
SSK
(4/a) Bağ-Kur
(4/b) Emekli Sandığı(4/c)
2011/09 193.639 59.396 39.715 292.750

Yıl/Ay Pasif(emekli)sigortalılar Toplam
SSK
(4/a) Bağ-Kur
(4/b) Emekli Sandığı(4/c)
2011/09 65.519 42.277 18.031 125.827

Yıl/Ay Aktif/Pasif Dengesi
2011/09 2,3

Yukarıdaki verilerden istihdamdaki artışın sonucu olarak işverenlerimizin çalıştırdıkları eski adıyla SSK’lı, yeni adıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi kapsamında sigortalı olanların ilimizdeki sayısı 2009/Eylül ayından 2011/Eylül ayına 53.881 kişi arttığı görülmektedir. Bu dönemdeki sigortalı sayımızdaki artış oranı %39 olmuştur. Yine aynı dönemde çok önemli bir gösterge olan aktif/pasif yani çalışan/emekli dengesi 0,4 artarak 1,9 dan 2,3’e çıkmıştır. Aktif/Pasif dengesindeki artış oranımız %21 olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye geneli içinde aynı verilere bakacak olursak ilimizin durumu daha net ortaya çıkacaktır.

2009 yılı Eylül sonu itibariyle;

Yıl/Ay Aktif sigortalılar Toplam
SSK
(4/a) Bağ-Kur
(4/b) Emekli Sandığı(4/c)
2009/09 9.578.120 3.139.771 2.262.760 14.980.641

Yıl/Ay Pasif(emekli)sigortalılar Toplam
SSK
(4/a) Bağ-Kur
(4/b) Emekli Sandığı(4/c)
2009/09 5.193.633 2.068.664 1.791.780 9.053.977

Yıl/Ay Aktif/Pasif Dengesi
2009/09 1,6

2010 yılı Eylül sonu itibariyle;

Yıl/Ay Aktif sigortalılar Toplam
SSK
(4/a) Bağ-Kur
(4/b) Emekli Sandığı(4/c)
2010/09 10.338.989 3.290.729 2.246.537 15.876.254

Yıl/Ay Pasif(emekli)sigortalılar Toplam
SSK
(4/a) Bağ-Kur
(4/b) Emekli Sandığı(4/c)
2010/09 5.461.277 2.147.549 1.818.737 9.427.563

Yıl/Ay Aktif/Pasif Dengesi
2010/09 1,7

2011 yılı Eylül sonu itibariyle;

Yıl/Ay Aktif sigortalılar Toplam
SSK
(4/a) Bağ-Kur
(4/b) Emekli Sandığı(4/c)
2011/09 11.548.057 3.315.491 2.537.648 17.401.196

Yıl/Ay Pasif(emekli)sigortalılar Toplam
SSK
(4/a) Bağ-Kur
(4/b) Emekli Sandığı(4/c)
2011/09 5.727.710 2.319.611 1.847.219 9.894.540

Yıl/Ay Aktif/Pasif Dengesi
2011/09 1,8

İstihdamdaki artışın sonucu olarak işverenlerin çalıştırdıkları eski adıyla SSK’lı, yeni adıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi kapsamında sigortalı olanların ülkemizdeki sayısı 2009/Eylül ayından 2011/Eylül ayına 1.969.937 kişi artmıştır. Bu dönemdeki artış oranı %20 olmuştur. Yine aynı dönemde çok önemli bir gösterge olan aktif/pasif yani çalışan/emekli dengesi ülkemizde 0,2 artarak 1,6 dan 1,8’e çıkmıştır. Aktif/Pasif dengesindeki artış oranı ise %12 olarak gerçekleşmiştir.

Sonuç olarak ilimize ait bu göstergeler 2009 yılı Eylül ayından 2011 yılı Eylül ayına son iki yıllık süreçte ekonominin iyi olduğunun, yeni yatırımlar yapılarak ilave istihdam yaratıldığının en önemli işaretidir. Bu devrede SSK’lı çalışan sayısının %39 oranında artarak 53.881 kişinin daha sosyal güvenliğinin sağlanması bizim açımızdan önemli bir sonuçtur. Zira aynı dönemde ülkemizdeki SSK’lı sayısındaki artış %20 olmuştur. Yani son iki yıllık dönemde ilimizdeki SSK’lı sayısındaki artış hızı ülkemizdeki SSK’lı sayısındaki artış hızından yaklaşık iki kat fazla olmuştur. Bu tablonun doğal sonucu olarak ilimizdeki aktif/pasif dengesi de ülkemizdeki aktif/pasif dengesinin %75 oranında fazla artmıştır. Dolayısıyla ilimizin sosyal güvenlik istatistikleri ülkemizin sosyal güvenlik istatistiklerinden daha iyidir ve her geçen gün daha iyiye gitmektedir. Sigortalı sayılarımızdaki artıştan ilimizdeki işsizliğin ve kayıtdışılığın azaldığını görmek mümkündür.

SORULAR VE CEVAPLAR

Soru-1) İsmini belirtmeyen bir okurumuzun sorusu şöyle; Ahmet bey, ben özel bir hastanede taşeron firma işçisi olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda akşamları başka bir yerde daha çalışmaktayım. Her iki yerde beni sigortalı gösteriyor. Buna göre aylık prim günlerim 30’dan fazla oluyor bu benim lehime mi aleyhime mi? Daha sonra bir sorun olur mu?

Cevap-1)Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Sigortalı Sayılanlar” başlıklı 4 üncü maddesinde “……. a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,……” şeklinde hüküm bulunmaktadır. Dolayısıyla bir kişi aynı anda birden çok işveren tarafından çalıştırılabilir ve birden çok işyerinde sigortalı(4/a kapsamında)olabilir. Hiçbir sorun yaşamazsınız, bu durum çalışan kişinin lehine ve yasal olarak olması gereken bir durumdur. Okurumuzun aynı ayda birden çok yerde SSK’lı olduğundan ayda 30 günden çok prim ödeme günü olsa da Sosyal Güvenlik Kurumu olarak biz her ayı 30 gün üzerinden her yılı da 360 gün üzerinden değerlendiririz. Yani bir aydaki çalışma 30 günden fazla bir yıldaki çalışma da 360 günden fazla olamaz. Bununla birlikte her iki işyerinden elde edilen kazançlar toplanır ve toplanan kazanca göre emekli aylığınız belirlenir. Örneğin A işyerinden 30 gün üzerinden çalışarak 4000 TL, B işyerinden 20 gün çalışarak 3000 TL maaş aldığınızı varsayalım. Bu durumda şuan yürürlükteki sigorta primine esas kazancın üst sınırı olan 5.440,50 TL’ye kadar olan kısım prime tabi olup bunun üzerinde kalan 1.559,50 TL’nın sigortalı hissesi olan yüzde 14’ünü isterseniz geri alma hakkınız bulunmaktadır.

Köşemde bulunan e-mail adresim aracılığı ile bana sosyal güvenlikle ilgili soru(ne zaman emekli olurum, askerlik ve doğum borçlanması, yurt dışı hizmet borçlanması, hizmet birleştirme v.s.)ve sorunlarınızı iletebilirsiniz.
Herkesin sosyal güvenliğinin olduğu bir dünya dileği ile……

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz