Doç. Dr. Muammer OYTAN

Doç. Dr. Muammer OYTAN

BAĞIMLILIK BİR TUZAKTIR

Cenab-ı Allah’ın insanlara bahşettiği nimetlerin en büyüğü akıl ve sağlıktır. İnsanın, bu en aziz varlığına en büyük düşman olan uyuşturucu maddelere ve alkollü içkilere, kendi eli ile, kendi tutum ve davranışları ile, kendi azgın nefsine teslim olarak  bağımlı olması aklın alacağı bir şey değildir.

Bu tür alışkanlıklar, insanın  beynini çürütür, pelte haline getirir; sağlıklı ve rasyonel düşünmesini zayıflatır, giderek yok eder; iradesini zayıflatır ve kararsızlık içinde bocalayan bir kişi yapar; mallarını-mülklerini idare edemeyecek dirayetsiz bir hale düşürür; iş adamı ise giderek elindekini avucundakini kaybetmiş, iflâs etmiş; memur ise başarısız, beklediği makam ve mevkilere gelememiş bir fert olur.

Alkol bağımlısı kişinin tutum ve davranışları değişir: Kendisine güvenini kaybeder, aşağılık duygusuna kapılır; alıngan, kaprisli, huysuz ve geçimsiz olur; herkesten ve her şeyden önce kendi ailesi etkilenir ve kısa süre içinde yuvası yıkılır; çoluk-çocuğu perişan olur;  toplumda eşini-dostunu, itibarını kaybetmiş bir hale düşer; inançları zayıflar, dinî görevlerini yerine getiremez; trafik kazalarına maruz  kalır.  Kısaca her iki dünyası da kararır. Bu durumlara düştükçe “ Ben bu duruma düşecek insan mıydım ?” diye kendi kendine kahreder ve daha çok içer, daha çok içtikçe de bu içler acısı hali derinleşir! Tam bir fâsit daireye kapılmış olur. Kısa sürede bunu idrak edip tıbben tedavi olarak bu fâsit daireyi kırabilen “gemisini” kurtarabilmektedir!

Bu sebeple, yüce dinimiz islâmda; aklın, canın, neslin, malın, dinin korunması esas alınmış; insanın ruhî ve bedenî sağlığı ile toplumsal huzura son derecede önem verilmiş “Her türlü kötülüklerin anası olan” alkollü içki, uyuşturucu madde ve kumara  kesin yasak koyulmuştur.

Kur’ân’da: “Ey imân edenler! (aklı örten) İçki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar  ve fal okları, ancak şeytan işi birer pisliktir. Olardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz.”(Mâide,5/90). buyurulmaktadır.

Cocuklarımızı ve gençlerimizi zehirleyen sigara, alkol, uyuşturucu, kumar, hatta aşırılığa kaçılırsa internet, bilgisayar ve akıllı telefon oyunları gibi bağımlılıklara karşı uyanık olmak zorundayız.

Sırtımda taşınmaz günah,

Yorgun dizlerim emekler!

Râbbim affetmezse eğer,

Orda kara delik bekler!

           

Sana tam teslim olmayan cana,

Muhammed ümmeti kul mu denir?

İsyankâr, sonunu görse eğer,

Korkar, ürperir, mum gibi erir!

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz