Avukat Gülsen Tutoğlu

Avukat Gülsen Tutoğlu

BABALIK DAVASI NEDİR VE BABALIK DAVASINI KİMLER AÇABİLİR?

Babalık davası,  baba ile evlilik dışı doğan çocuk arasındaki soybağının hukuki anlamda kurulmasına mahkemece karar verilmesidir.Bu davanın sonunda çocuğun babası hukuken belli olacak olup  evlilik dışında doğmuş olan çocuk ile davalı baba arasında soybağı ilişkisi kurulmuş olacaktır. Babalık davası açabilmenin  ilk şartı, çocuğu doğuran annenin belli olmasıdır.  Zaten çocuk ile anne arasında soybağı doğumla kurulmuş olacaktır. Diğer bir şart ise çocuk ile başka bir erkek arasında soybağının kurulmamış olmasıdır. Örneğin; evli bir kadının, kocasından başka bir erkekten hamile kalması ve çocuğunu evlilik birliği içinde doğurması halinde; çocuk evli olan babaya bağlı olacaktır.Bu durumda çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı kurulmuş olmaktadır.Bu davayı açabilecek olanlar anne ve çocuk olup;  baba olduğu iddia edilen kişi  bu davada davalı  taraftır.

Çünkü ; baba olduğu iddia eden kişi şartlarını taşıması halinde var olan çocukla arasındaki soybağını ‘’Tanıma’’ yoluyla da kurabilecektir. Burada ‘’Tanıma’’ dediğimiz husus babanın, nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı başvurusu ya da vasiyetnamesinde yapacağı beyanla çocuğun kendisinin olduğunu  bildirmesidir. Bunun üzerine ; beyanda bulunulan nüfus memuru, sulh hâkimi, noter veya vasiyetnameyi açan hâkim, tanımayı babanın ve çocuğun kayıtlı bulunduğu nüfus memurluklarına bildirir. Çocuğun kayıtlı bulunduğu nüfus memurluğu da tanımayı çocuğa, anasına, çocuk vesayet altında ise vesayet makamına bildirecektir.

Anne ve çocuk birlikte babalık davasını açabilecekleri gibi ayrı ayrı da açabilirler. Baba olduğu iddia edilen kişi ölmüşse eğer bu dava baba olduğu iddia edilen kişinin mirasçılarına karşı da açılabilir.Ayrıca davacılardan biri için verilen karar diğeri için kesin hüküm niteliği taşımayacaktır. Yani davacı olan annenin davadan feragat etmesi veya sulh yoluna gitmesi ,  diğer davacı olan çocuğun   hakkını etkilememektedir. Çocuk açısından önemli olan nokta ; çocuk eğer başka bir erkeğe soybağı ile bağlıysa öncelikle bu soybağının reddini istemelidir. Bunu yapmadan babalık davası açamayacaktır. Ayrıca ; çocuk tarafından açılan babalık davasında  nafaka da talep edilebilir.Şayet nafakaya karar verilirse çocuk ergin oluncaya kadar yani 18 yaşını dolduruncaya kadar  nafaka alabilecektir.

Babalık davası, kamu düzenini ilgilendirmektedir. Bundan ötürü ;  bu dava anne veya çocuk tarafından açılmışsa Cumhuriyet Savcısına ve Hazineye, anne tarafından açılmışsa kayyıma, kayyım tarafından açılmışsa anneye ihbar edilir.Bu davada anne  veya çocuk iddialarını ispatlamak zorundadırlar. Açılmış olan babalık davası’nda dosya içerisine DNA raporunun, duruma göre kıl, mukoza (tükürük) ve doku örneklerinin sunulması önem arz etmektedir. Şayet davalı taraf olan baba, çocuk açısından bir başkasının baba olma olasılığını  ispat ettiği takdirde açılan davanın akıbeti de  büyük ölçüde  değişecektir.

Babalık davasına bakmakla görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Eğer davanın açılacağı yerde Aile Mahkemesi bulunmuyor ise Asliye Hukuk Mahkemesinde de davanızı açalabilirsiniz. Babalık davasının hangi yerdeki Aile Mahkemesi’nde açılacağı noktasında , taraflardan birinin dava anındaki veya çocuğun doğumu anındaki yerleşim yeri mahkemesi bu konuda yetkili olacaktır.

Bu davanın en önemli sonucu ; Evlilik dışı doğan çocuğun babasına mirasçı olup olmayacağı noktasındadır.Şayet bu dava kabul edilirse yani baba olduğu iddia edilen kişinin çocukla arasındaki soybağı kurulursa; çocuk babasına mirasçı olacaktır.Lakin açılan babalık davası red edilirse çocuk babasına mirasçı olamayacaktır.Ayrıca anne , babalık davası ile birlikte veya ayrı olarak davalı taraftan;  doğumdan önceki altı hafta ile doğumdan sonraki altı haftalık geçim giderlerini (yeme, içme ,barınma vs.) ve doğumun gerektirdiği diğer giderleri(gebelik ile doğum arasındaki doktor,ilaç giderleri gibi) isteyebilir. Çocuk ölü doğmuş olsa bile anne, bu giderleri yine de talep edebilmektedir.

Peki, Babalık Davasını  ne zaman açmam gerekli derseniz?

Babalık davasını, çocuğunuzun  doğumundan önce veya sonra açılabilirsiniz. Anne, babalık davasını en geç çocuğun doğumundan itibaren bir yıl içerisinde açmalıdır. Buradaki 1 senelik süre “doğum” tarihinden itibaren başlar. Ancak çocuk, anne başka bir erkekle evliyken dünyaya gelmiş ise doğal olarak evlilik birliği içinde doğduğu kabul edilip annenin evli olduğu erkek ile arasında soybağı kurulmuş olmaktadır. Böyle bir durumda babalık davası açılabilmesi için öncelikle diğer erkekle olan soybağının ortadan kaldırılması gerekir. İşte bu durumda bir yıllık süre soybağı ilişkisinin ortadan kaldırıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar. Bu sürenin geçirilmesini haklı kılacak nedenlerin varlığı halinde ise bu sebeplerin ortadan kalkmasından itibaren bir ay içerisinde davanızı açmanız  gerekmektedir.Bu süreler hak düşürücü süre olup bu süre zarfında davanızı açmadığınız  takdirde bu dava hakkınızı kaybetmiş olacaksınızdır.    

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz