A. Eray ÜNVER

A. Eray ÜNVER

ATIL ZENGİNLİK

Gaziantep’in bereketli topraklarını sadece alım satımda kullanılan bir materyal olarak görülmeye başlanması ile tarım ikinci plana atıldı.  Bir zamanlar Türkiye’nin tahıl deposu olarak görülen bu verimli topraklar ne yazık ki emlak kulislerine, arsa rantlarına kurban edildi. Gelinen noktada tüm Dünya’ya mercimek satan Gaziantep’te marketlerde Kanada üretimi mercimek satılmakta.

Üretimden anlayan bir nesil topraktan el çektirilip şehre taşındı. Genç nesil de üreterek değil alım satım yaparak daha rahat kazanç sağlandığını görüp topraktan elini çekti. Türkiye’de ekim yapılmayan, nadasa bırakılan, arsa statüsünde değerlendirilip ıskartaya çıkan toprakların yüzölçümü Hollanda ve İsrail gibi tarım ülkelerinin işlenen toprağından kat be kat yüksektir.

Dünya’da yaşanan ekonomik çöküşler, pandemi etkisi yaratan bulaşıcı hastalıklar, artan nüfus tarımı en önemli iş kollarından biri haline getirmekte. Fakat ne yazık ki biz her geçen gün daha da geriye gitmekteyiz. Üretim için değil destekleme almak için yapılan tarım eninde sonunda verimsizleşip kendini döndüremez hale gelecektir. Bilinçsizce yapılan sulamalar, araştırmadan yapılan ekim çeşitliliği, yanlış ve aşırı ilaçlama Türk tarımının her geçen gün daha geriye gitmesine neden olacaktır.

Toprak, iklim, işgücü konusunda her şeye sahip olan ülkemizin elindeki tüm olanakları doğru kullanıp planlı ve programlı bir şekilde yeni bir tarım politikasıyla acilen planlama yapması gerekiyor. Elimizde bulunan bu fırsatı kaçırmamalıyız.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz