Prof. Dr. Salih ŞİMŞEK

Prof. Dr. Salih ŞİMŞEK

ARASATTA KALANLARDAN NAKİLLER

Derler ki; bilen yapar, az bilen eleştirir, bilmeyen iftira atar. Haccı orucu namazı tartışanlar, Hıristiyan, Yahudi, Mecusi, Budist vs ibadetlerini eleştirmezler. Hatta Budizm’in düşünme seanslarına ‘yoga’ diye bize yutturuyorlar. Anlatırlar, bir zamanlar bir kilisede görev yapan bir kilise papazı varmış. Bir ara kiliseye bir karga dadanmış. Karga gelip gidip kilisenin çanına sıç.rmış. Papaz bekçiyi azarlamış ve “bu kargaya çözüm bul yoksa işinden olursun” demiş. Bekçi çaresiz ne yapsın, kendince bir çözüm bulmuş. Bir tasa şarap koyup kilisenin avlusuna koymuş. Karga bunu içerse “sarhoş olur ve çanı unutur” diye planlamış kendi kafasında... Gel gelelim karga gelmiş, tastaki şarabın hepsini içmiş, çana konmuş, çanın üzerine de bir güzel sıç.ış. Bekçi de bu olayı seyretmiş düşünceli… Sonra karga gelmiş karşısına konmuş. Bekçi kargaya dönmüş ve şöyle demiş: “Yahu karga! Sen Müslüman olsan şarap içmezsin, Hıristiyan olsan çana sıç.mazsın”. Bekçi böyle serzenişte bulunurken papaz gelmiş olayın üzerine… Ne olduğunu bekçi bir bir anlatmış ona... Papaz çaresiz, acı acı gülümseyerek başını sallamış. Gelelim bizim meseleye, karga misali insanlar çoğaldı...

Kızıl Elma, Türk geleneğinde ‘kutsanmış’ bir kelimedir. Asıl kutsanan ‘akşam kızıllığıdır’. Atlı göçebe kültürünün ikonlarındandır. Aslı Kızılalma. Ural Dağlarının batısında bir Türk şehridir. Sibirya ve Orta Asya’da kyzyl, kızıl şehir ve köyleri yaygındır. Kızılelma Rusya’da bir şehirdir. Rusya’nın yarıdan çok fazlası Türk’tür. Kızılelma bir Türk şehridir. Buralar Ruslaştırıldıktan sonra adı Rusça ‘Kızılelma’ yani Krasnoyeyabloko diye değiştirildi. Türkiye’de gizli kriptoYahudilerin takriben 80 Hazar Eşkanaz Türk kökenlidir. Bunlardan biri de Ziya Gökalp’tır. O ve arkadaşları pagan kabalaya iman ettiği için şaman kültürünün ikon ve kutsallarını işlemiştir. Ziya Gökalp’in Kızıl Elma adında bir şiiri vardır. Kızıl adlı şehirler çinin kuzeyinde Mete Han’ın memleketinde çoktur. Kızılelma ile kızıl (kyzyl) şehri arasında sekiz bin kilometre vardır. Bu ara tamamen Türklerin yurdudur. Kyzyl şehrinin yakınında turan şehri var. Türkiye’de turan edebiyatı yapıp Müslüman Türklere soykırım yaptılar. Pagan Kabala’ya inandıkları için Müslüman Türkleri pagan putperest iman ve yaşama sokmak istemişlerdir. Hâlâ bu yönde yoğun olarak çalışmakta ve başarı elde etmektedirler. Turan şehrinin edebiyatını yapmışlardır. Biz Müslümanların, turan ve kızılın atlı göçebe bozkır Türk geleneği örfü olduğunu karakter ve geni olduğunu, Yahudi ırkçısı pagan Kabalistler tarafından ifsat edildiğini ifşa etmemiz gerekmektedir. Bu yönde çalışma ırk ve kan düşmanları Siyonist Yahudileri kahredecektir. Türklerin geleneksel, genetik karakter ve zenginlikleri bilinmeli ve anlaşılmalıdır. Her ırkın doğasını imha etmeye çalışan kabalist katiller faaşedilmelidir. Bu konu Hazar İskit ve Saka’lar konusunun önemli bir parçasıdır.

Geçmişe bakıyorum da… Süleyman Demirel, Keban Barajı’nı yapmış, şeker fabrikası yapmış, çimento fabrikası yapmış, Boğaz’a köprü yapmış… Ben çok iyi biliyorum, o zaman CHP’nin başında Ecevit vardı. Gitti, boğaz köprüsünün altına döşenen demir tellerin üzerine yattı, “ben bu köprüyü yaptırmam. Buradan yalnız Arabası olan zenginler geçecek, fakirlerin parasını kimseye yedirmem” diyordu. Buna rağmen yapıldı. Turgut Özal’a gelince… Ülkeyi ‘yoklar ülkesi’ olmaktan kurtardı, bize insanlığımızı öğretti. Turgut Özal’ın yaptıklarını yazmaya gerek görmüyorum. Bakın Erbakan Hoca ve Tansu Hanımefendi’nin on bir aylık iktidarlarına… O ana kadar Türkiye’nin başında olan hükümet memurların aylıklarını bile yatıramıyordu. Başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum Ziraat Bankası’nın bir şubesine gittim, müdürü ağlıyor. ‘Müdürüm hayırdır?” dedim. “Bir sıkıntı mı var?” diye sordum. Dedi ki, “üç aydır çalışanların maaşlarını ödeyemedim, müşterilerimize telefon açıyorum, getir bankaya biraz para yatır” diye… Telefon açtığım müşteri “yatırayım da parayı nasıl geri alacağım” diye soruyorlar. Erbakan hoca ve Tansu Hanım ülkeyi bu sıkıntıdan kurtardılar. R.TayyipErdoğan’ın yaptıklarını yazmama gerek yok…

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz