Doç. Dr. Muammer OYTAN

Doç. Dr. Muammer OYTAN

ALLAH’A ŞÜKREDEN BİR KUL OLMAK

Yüce Tanrı, Câsiye Suresi’nin  13 cü ayetinde buyurduğu gibi: Göklerde ve yerde olanların hepsini, kendinden bir lütuf olarak insanlara amâde kılmıştır. Allah’a şükür, her türlü nimetin tek sahibinin Allah olduğunun ve yalnızca O’ndan geldiğinin bilincine varmaktır. Bizleri insan olarak yaratıp akıl nimeti ile donatıp diğer canlılardan üstün kılan ve ilâhî kitaplar göndererek yolumuzu aydınlatan Allah’a şükretmek en önemli kulluk görevimizdir

“…Kim şükrederse, ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, bilsin ki, Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye lâyıktır.”(Lokmân,31/12)

“Artık Allah’ın size helâl ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Eğer yalnız O’na ibadet ediyorsanız, Allah’ın nimetine şükredin”.(Nahl,16/114)

İnsanın; sağlık, sıhhat, afiyet, evlât ve bunca nimetleri kendisine ihsan eden Rabbine şükretmemesi nankörlük olur. Şükür, nimeti vereni bilerek onun bütün emir ve yasaklarına uymakla gerçekleşir. Bahşedilen nimetlerin devamı ve bereketlenmesi için de şükür gereklidir. Allah Teâlâ; “…Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azâbım  çok şiddetlidir.”(İbrahim,14/7) buyurmaktadır.

Şükretmek sadece “Elhamdülillah, Ya Rabbi şükür! “” demek değildir. Esas şükür her nimeti, Allah’ın razı olacağı şekilde değerlendirmektir. Her nimetin şükrü de kendi cinsindendir: İnsan olarak yaratılmanın şükrüimandır. Kalbimizin şükrü, kin, nefret ve kıskançlıktan uzak durmaktır. Zihnimizin şükrü, Allah’ın yüceliğini tefekkür ve anmaktır . Dilimizin şükrü Allah’ı zikirdir. Malın şükrü zekât vermek, ilmin şükrü insanlara doğru bilgileri aktarmak, bedenin şükrü de Allah’a ibadet etmek ve insanlığın yararına iyi işler yapmaktır.

Peygamber Efendimizin (s.a.s.) konu ile ilgili duası şöyledir: “Allah’ım, Seni anıp zikretmek, nimetlerine şükretmek, sana en güzel şekilde kulluk etmek için bana yardım eyle !”( Ebû Dâvûd, Vitir26.)

Her bahar doğanın iliklerinden

Fışkırır yemyeşil dirilişleri!

İnançsız olanlar hemen söylesin,

Kim yapar bu mucizevî  işleri?

                       

Yâ Râb! Beni bana bırakıp gitme,

Vicdanımı nefsime teslim etme!

Beni, kendi azgınlığımdan koru,

Sana sığındım! Beni  Nâr’a itme!

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz