Zülal GÖĞÜŞ

Zülal GÖĞÜŞ

Ahmet Muhtar Göğüş

19/07/2011 tarihli gazetemizde yayımlanan Ahmet Muhtar Göğüş yazımıza devam ediyoruz.
Yazar ve politikacı kimliğine sahip olan A. Muhtar, Gaziantep Amerikan kolejinde Fransızca öğretmenliği yapmıştır. Gaziantep’te Mudafa-i hukuk semt örgütlenmesini yapmıştır.
Özel bir örgüt olan (cemiyeti islamiyanin) Mudafa-i hukuk'a geçmesini sağlamıştır.
Meşrutiyetle birlikte ittihat ve terakki partisine girerek Bakırköy ve Fatih sorumlu kâtipliği yapmıştır.
Birinci Büyük Millet Meclisine seçilmiş ancak gidememiştir. Hanımı ve çocuklarını harpte kaybetmiştir. Hayatta kalan çocuklarını bırakacak yeri olmadığından dolayı B.M. Meclisine gidememiştir.
Antep savunması sırasında Fransız komutanı Abadi tarafından yazılan kurmay Yüzbaşı Necmeddin Bey tarafından Türkçeye çevrilen Türk Verdünü adlı kitap milliyetperverlerinin reisi A.Muhtar Beyin milletvekili seçilişinin Antep sokaklarında ateşli bir şekilde ilan edilmesini anlatır. Sayfa 26(10)
Yusuf Ziya Ortaç yayımladığı 4 ağustos günlü sayısında (idealistler) yazısında aynen şöyle yazmıştır.
" birinci dünya savaşında ittihatçıların bir Bakırköy başkanı vardı. Gaziantepli Muhtar hastalara çocuklara ihtiyarlara şeker vesikası dağıtırdı. Ama kendileri kara ekmek ile bulgur pilavı yer kuru üzümle şekersiz çay içerlerdi....."
A. Muhtar'ın yapıtları, çevirileri ve yazmış olduğu kitapları vardır. Yurduna memleketine içtenlikle hizmet etmiş dürüst yurtsever kültür ve düşünce adamı olan Göğüş Atatürk devrimlerinde halkı ateşli konuşmaları ile etkilemiş iyi bir konuşmacıdır.
1930 da Gaziantep’te yayımlanan Gaziantep gazetesinde makaleleri yayımlanmıştır. Muzur vaizler kitabını 1915 yılında yazmıştır.
Bulgarlar nasıl çalıştı erişti
Gaziantep tarihi
Gaziantep savunması ile ilgili piyes
Ali Nadi Ünlerin Başpınar dergisindeki (halk evlerimiz ve ülkü yolunda) başlıklı yazısında (Antep dil ve göreneği) bir yapıtından daha bahseder.
Örnek bir dürüstlüğe ve edebiyata sahip olan Göğüş’ün kızı Sabahat Göğüş'e yazdığı yazmış olduğu bir mektubundan alıntıyı sizlerle paylaşmak istedim.
Uzun bir süre Halkevi başkanlığı yapmış olan A.Muhtar Göğüş 1946 yılında hayata veda etmiştir.

14/02/1928
Sevgili Sabahat,

Karlar şurada burada sırıtır, kirli ve tozlar içerisinde erirken bir kucak yeşil hediye geldi bana. Bu baharın bir armağanımı yoksa baharlar yaratan bir elin tuhfesimiydi? Meçhul diyarların çiçeklerle bezenmiş kelebeklerle süslenmiş hangi müstesna bahçesinin bir hatırasıydı? Gözümün önünde bir küme yeşillik. Kışın ortasında imkânsız ve insafsız soğukların sanki titreşiyorlar birbirlerine sokuluyorlar. Hepsinde de birer gurbetzede hali var. Nesillerin üremesine müsade etmeyen yabancı bir mevsim içine düşmüşlerdi. Hepsi de hazım ve samit düşünüyor cennetten kovulmuş Havva'yı andırıyorlardı.
Baharın ince zarif elleriyle işlenmiş bu yeşil mahsuller kalbimde keskin bir sızı hasret uyandırdı. Gözümün önünden vaktiyle yaşadığım yaşadığım baharlar birer birer geçtiler. Bazılarında bazılarının ufuklarında varlığının saadetini kalbimde kalbimde aydınlatan bir yıldız parlıyordu. Bunlar senin olduğun baharlardı. İki sene evvelki baharlar. Vuslatla el ele koşuyorsun. Derenin kenarına çömelmiş kumlar üzerinde bir şeyler yapıyorsun. Ekinler arasında çiçekler topluyorsun. Antep'ten Batal höyüke gelirken hepsinden evvel beni gördüğün vakit ellerindeki renk renk çiçekleri çimenler üzerindeki papatyaların başına fırlatarak yanıma koşuyorsun. Kuşlar dallar üzerinde yapraklar arasında ötüşürken sende bana bilmem neler cıvıldıyorsun?
Bu mektup böylece sürer gider, bir babanın kızına hasret ile yazdığı mektup.


Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz