Av. Elif Süeda Özdemir

Av. Elif Süeda Özdemir

AF TASARISI HAKKINDA

MHP yasa tasarısını verdiği ilk zaman gündemi bir hayli meşgul eden ancak hükümetin olumsuz tavrı karşısında güncelliğinin bir süredir yitiren af tasarısının, gündeme tekrar geleceğini öngören sadece ben değilimdir diye düşünüyorum. Özellikle başrolleri tarafından sonlandığı yönünde konuşmalar yapıldıktan sonra tekrar gündeme gelen Cumhur İttifakının temel taşları ve şartlarından birinin af yasası olabileceği ve seçimden sonra hayatımıza tekrar girebileceği ihtimalinin yüksek olduğunu öngören de sadece ben olamam. Dolayısıyla af yasası hakkında hukukçu bakış açısıyla temel bilgiler vermek ve kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum.

Öncelikle teklifin müstakil bir af yasası değil de Cumhuriyet tarihimizde daha önce de uygulanmış olan "Rahşan affı " olarak bildiğimiz, koşullu salıverme ve ceza indirimini kapsayan bir teklif olduğunu belirtmek gerekir.

Tasarıda, belirtilen istisnalar dışında tüm hükümlü ve tutukluların alacağı cezadan 5 yıl indirim yapılması öngörülmektedir. Hükümlülerin yani cezası kesinleşmiş ve cezayı infaza başlamış olanların toplam cezasından; tutukluların yani henüz cezası kesinleşmemiş, dosyası yerel mahkeme , İstinaf mahkemesi ya da Yargıtayda olan kişilerin ise onlara isnad edilen cezalarının alt sınırından 5 yıl indirim yapılacaktır. Ancak 19 mayıs 2018 tarihinden sonra işlenen suçlar yasa tasarısı kapsamı dışındadır.

Bu kişilerin tahliyeden sonra başka bir suç işlemesi ve bu diğer suçtan cezasının kesinleşmesi halinde aftan yararlanmaları sona erecektir.

Teklifte sayılan istisnalar ise aftan yararlandırılmayacaktır. Bu istisnalar:

Kasten öldürme (madde 81,82);

soykırım ve insanlığa karşı suçlar

işkence ve eziyet

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (madde 102,103,104,105)

Devletin güvenliğine karşı suçlar;

Anayasal düzene karşı suçlar;

Milli savunmaya karşı suçlar;

Orman kanunu kapsamındaki suçlar

Atatürk' e karşı işlenen suçlar

Devlet sırlarına karşı suçlar ve

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar.

Af meselesine doğru soru ile yaklaşmak gerek ve sorumuz şu: Affa neden ihtiyaç duyuyoruz? Evet, tasarının gerekçesinde bahsedildiği üzere cezaevlerinin doluluk oranı hükümlü ve tutuklular için çok büyük bir sıkıntı oluşturmaktadır ancak bu sorunun çözümü cezaevi şartlarını iyileştirmek midir yoksa cezaevlerini boşaltmak mıdır? Veyahut neden insanların suç işlediği sorusu üzerine gidilip suç oranının sosyolojik çalışmalarla azaltılması mıdır?

Bir diğer gerekçe bağımsızlığını kaybetmiş hakim ve savcıların verdiği kararların adalet anlayışımızı yaralamasıdır. Kesinlikle katılıyoruz. Ancak durumu düzeltmenin yolu bu hakim ve savcıların tüm kararlarını ve verdikleri cezaları hükümsüz bırakmak mıdır yoksa kararların gözden geçirilerek adaletin geç de olsa teminine çalışmak mıdır?

Cezaevi ziyaretlerinde bir çok avukatın duyduğu cümle şudur: "Boşver avukat hanım/bey dosyayı, bize aftan bahset zaten çıkacağız yakında ". Ve maalesef haksız sayılmazlar. Özellikle uyuşturucu suçlarının kapsam içine alınması sonucu en çok bu kişiler aftan yararlanacaktır. Bu açıdan bakıldığında mağdur ailelerinin yüreğinin bir kez daha devlet eliyle yakarak sağlanacak bir adalet , gerçek adalet midir? Bunun varlığına ikna olabilen var mıdır?

Bir insanın haksız yere cezaevinde yatması söz konusu ise, devlet derhal hukuku tam şekilde sağlamanın yollarını araştırarak adaleti sağlamalıdır. Yoksa, suçu olmayan kişinin işlemediği bir suçtan affedilmesinin adalet anlayışına uygun olduğu söylenebilir mi? Peki ya suçlu bir kişinin af ile dışarı çıkması adil olabilir mi?

Ve dahi bunlara benzer sorulacak bir çok soru bulunabilir. Rahşan affı zamanında dışarı çıkan bir çok insanın bir, iki yıl içinde tekrar suç işleyerek içeri girdiği gerçeğini de göz önüne alırsak çıkarılacak bir affın hangi toplumsal yarara hizmet ettiği konusunda ikna olmadan, tasarıya destek olmak adalete en büyük zararı verecektir. Tabi tüm bunlar MHP'nin tasarısı üzerine söylenecek sözlerdir. Bu sürecin nasıl işleyeceğini ve hükümetin nasıl bir yol haritası çizeceğini hep birlikte izleyip göreceğiz.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz