Bülent ÖZATAY

Bülent ÖZATAY

2013 Yılında Gelir Vergisi Oranlarına Uygulanacak Dilimler

Bilindiği gibi gelir üzerinden alınan vergiler, dolaysız vergi olarak tanımlanmakta; veraset intikal vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, motorlu taşıtlar vergisi gibi vergiler ise dolaylı vergiler olarak ifade edilmektedir.

 

Vergi sistemimizde gelir üzerinden alınan dolaysız vergiler iki ana kanunla hüküm bulmakta olup bunlar Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'dur.

 

Kurumların (şirketlerin) vergileme esaslarını belirleyen Kurumlar Vergisi Kanununda vergi oranı sabit olup kurum kazancı ne olursa olsun %20 oranında vergilenmektedir.

 

Ücretliler, şahıs işletmeleri, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı sahipleri, serbest meslek erbabı gibi kişilerin gelirlerinin vergileme esaslarını düzenleyen Gelir Vergisi Kanununda ise vergi oranı müterakki (gelir arttıkça vergi oranı da artar) olarak belirlenmiştir.

 

31.12.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 284 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranında artırılan gelir vergisi dilimleri aşağıdaki gibi açıklanmıştır.

 

                                                                                      

2013 Yılı Dilimleri Vergi Oranı (%)     

10.700 TL’ye kadar % 15

10.700  – 26.000 TL arası % 20                        

26.000  – 60.000 TL arası % 27                                            

60.000 TL üzeri % 35                           

 

Üçüncü dilimde yer alan 60.000 TL sınırı, ücret gelirlerinin vergilenmesinde 94.000 TL olarak alınacaktır. Dolayısıyla 94.000 TL’nin üzerindeki ücretler %35 oranında vergilenecektir. 

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz